Kivimiehet

Rahoitus

Yritysrahoitus ja rahoitusriskien hallinta, mukaan lukien rahoitusriskien seuranta sekä rahoitukseen ja rahoitusriskiin liittyevien transaktioiden toteutus on keskitetty rahoitusyksikköön, joka toimii VR:n palvelukeskuksena kaikille konserniyhtiöille.

VR:n merkittävimmät rahoitusjärjestelyt:

  • 300m€ vihreä joukkovelkakirjalaina, erääntyy vuonna 2029
  • 200m€ ympäristötavoitteisiin sidottu valmiusluottosopimus, erääntyy vuonna 2026
  • 300m€ kotimainen yritystodistusohjelma

Yritysrahoituksen ja rahoitusriskien hallinnan pääasialliset vastuut:

  • Ulkoinen ja sisäinen rahoitus
  • Pääomarakenteen hallinta
  • Markkina-, likviditeetti-, luotto- ja vastapuoliriskien hallinta
  • Likviditeetin hallinta
  • Pankki-, sijoittaja- ja luottoluokittajasuhteiden hallinta

Hallituksen asettamat konsernin taloudelliset tavoitteet:

  • Vertailukelpoisen sijoitetun pääoman tuottotavoite > 8 %
  • Nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen < 3,0x pitkällä aikavälillä
VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu