Elisa Markula

Toimitusjohtajan katsaus

VR Groupin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

Toimitusjohtaja Elisa Markula:

“VR:n vertailukelpoinen liiketulos parani merkittävästi vuonna 2023 ja oli 59,9 miljoonaa euroa. Kannattavuuttamme paransivat kaukoliikenteen matkamäärien kasvu ja tulosparannusohjelmamme määrätietoinen toteuttaminen sekä energiakustannusten pienentyminen. Toisaalta tavaraliikenteen alhaiset volyymit sekä kaupunkiliikenteessä tapahtuneet sopimuskannan muutokset heikensivät tuloskehitystä. Vertailukelpoinen liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla.

Uudistimme alkuvuodesta 2023 strategiamme vahvistaaksemme kilpailukykyämme. Strategiamme mukaisesti haemme kasvua myös muilta markkina-alueilta. Muutaman tappiollisen vuoden jälkeen keskitymme nyt kannattavuuteen, kasvuun ja arvoihimme pohjautuvan työkulttuurin kehittämiseen. Suunta on oikea, mutta matka kilpailukykymme parantamiseksi jatkuu.

Junan suosio kulkuvälineenä jatkoi kasvuaan ja vuonna 2023 Suomen kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset yli 15 miljoonaa junamatkaa. Matkamäärien kasvuun vaikutti dynaamisen hinnoittelun uudistaminen ja erityisesti alhaisempien hintapisteiden lisääminen. Olemme onnistuneet myös hyvin asiakaskokemuksen parantamisessa ja nettosuositteluindeksimme (NPS) oli 49 (38). NPS:ään vaikuttivat erityisesti lipun ostamisen helppous sekä parantunut matkustusmukavuus ja matkanaikainen tiedottaminen. Kehitimme myös lisäpalveluiden tarjontaamme, joka sai hyvän vastaanoton asiakkailtamme vauhdittaen kannattavuuden paranemista.

Kaupunkiliikenteessä kannattavuus jäi heikoksi johtuen ennen pandemiaa solmittujen pitkien sopimusten kannattamattomuudesta nykyolosuhteissa, Ruotsissa päättyneestä ostoliikennesopimuksesta sekä Ruotsin liiketoiminnan yrityskauppaan liittyvistä integraatiokustannuksista. Kaupunkiliikenteessä haemme kasvua sähköistämällä lisää linja-autoliikennettämme. Olemme voittaneet uusia sopimuksia alueellisissa raide- ja bussiliikenteen kilpailutuksissa Suomessa ja Ruotsissa.

Tavaraliikenteessä raskaan teollisuuden heikko suhdanne painoi idän liikenteen päättymisen seurauksena jo ennestään heikentyneitä volyymeja. Vuonna 2023 tavaraliikenteen kotimaan kokonaisvolyymit laskivat -2 % edellisestä vuodesta. Teollisuuden volyymien laskiessa onnistuimme kuitenkin vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin kehittämällä asiakkaillemme uusia räätälöityjä palvelu- ja hinnoittelumalleja. Rautatietavaraliikennettä jouduttiin sopeuttamaan koko syksyn ajan ja henkilöstöä lomautettiin väliaikaisesti.

Haemme uudistetun strategiamme mukaisesti vuoden 2027 loppuun mennessä 250 miljoonan euron edestä tulosparannustoimenpiteitä, jotka mahdollistavat miljardin euron kalustoinvestointien rahoituksen ja varmistavat kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on löytää lisämyynnin, kaupallisten mallien kehittämisen ja kustannustehokkuuden kautta tulosparannustoimenpiteitä, joilla katamme inflaatiosta syntyvää lisäkustannusta ja parannamme yhtiön kannattavuutta. Samalla jatkamme investointejamme asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen. Parannamme kannattavuutta kehittämällä edelleen operatiivista tehokkuuttamme ja arvioimalla kriittisesti kiinteitä kustannuksiamme.

Osallistumme myös aktiivisesti toimialamme uudistamiseen ja hallitusohjelman raideliikenteeseen liittyvien kirjausten toteuttamiseen. Keskitymme ydinliiketoimintaan matkustamisen ja logistiikan palveluyhtiönä. Kilpailuneutraalin ympäristön luomiseksi pyrimme luopumaan sekä asemakiinteistöistä että muusta edelleen VR:n omistuksessa olevasta raideinfrasta. Vuonna 2023 loimme edellytyksiä markkinaehtoisen liikenteen kilpailulle myymällä 11 Sm2-lähijunaa Suomen Lähijunat Oy:lle sekä asettamalla myyntiin noin kymmenen liikennekelpoista dieselveturia, 29 IC-yksikerrosvaunua ja 22 ns. sinistä vaunua. VR edistää ostoliikenteen kalustoyhtiön perustamista, joka mahdollistaisi puitteet kokonaan uudelle kilpailutetulle lähiliikenteelle. Tavoitteemme on edistää kilpailutettavan alueellisen ostoliikenteen kasvua ja samalla luoda edellytyksiä markkinaehtoisen liikenteen kasvulle Open Access -kilpailussa. Riittävät ja oikein kohdennetut infrainvestoinnit ovat tärkeimmät edellytykset raideliikenteen kasvulle, kilpailun lisäämiselle ja liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle.

Kaiken toimintamme perustana on vastuullisuus. Turvallisuuden osalta vuosi 2023 oli kaikkien aikojen paras. Työtapaturmien kokonaismäärä laski ja henkilöstön tekemien turvallisuushavaintojen määrä kasvoi. Nostimme vastuullisuustyömme tasoa ja sitouduimme Science Based Targets initiative -ilmastoaloitteeseen joulukuussa 2023. Olemme myös ottaneet veturinkuljettajiemme kanssa käyttöön junien ajotyyliin perustuvan energiasäästöohjelman, joka paransi vuonna 2023 junaliikenteen energiatehokkuutta noin 8 %.

Haluan kiittää henkilöstöämme sitoutumisesta strategiaamme ja tulosparannustavoitteisiimme. Yhdessä me rakennamme tulevaisuuden kestävää VR:ää. Välitämme, teemme yhdessä, pyrimme parempaan - arvomme ohjaavat meitä eteenpäin yhteisellä matkalla.”

VR Groupin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

VR:n kannattavuus parani merkittävästi kotimaan kaukoliikenteen matkamäärien noustessa ennätyskorkealle. Tavaraliikenteessä toimenpiteet kustannusten sopeuttamiseksi ovat pienentäneet laskeneiden kuljetusvolyymien tulosvaikutusta. Ostoliikenteen pitkien sopimusten heikko kannattavuus heikensi tuloskehitystä. Strategian toteuttaminen ja tuloskäänteen vauhdittaminen jatkuvat määrätietoisesti. Yhtiö tavoittelee vuoden 2027 loppuun mennessä 250 miljoonan euron edestä tulosparannustoimenpiteitä, jonka avulla varmistamme kilpailukykymme ja kykymme rahoittaa lähes miljardin euron kalustoinvestoinnit.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu