Youngsters

Raideliikennettä tukevat megatrendit

Ilmastonmuutos on yksi aikamme keskeisimmistä megatrendeistä, jonka hillitseminen edellyttää raideliikenteen kasvua. Sähköllä kulkeva juna on ilmastoystävällisin vaihtoehto, koska se tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot. Matkustajajunistamme 95 % ja tavarajunistamme 80 % kulkee päästöttömästi sähköllä, ja rautatieliikenteen osuus kaikista liikenteen päästöistä on vain 1 %.

Suomen kestävä kasvu ja vihreä siirtymä edellyttävät matkojen ja tavaratonnien siirtämistä raiteille, ja siksi raideliikenteen kasvu on avainasemassa Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2035 mennessä.

Toinen toimintaamme vaikuttava merkittävä megatrendi on kaupungistuminen, jonka myötä matkustajat liikkuvat suurten kaupunkien välillä odottaen hyviä ja nopeita yhteyksiä. Digitalisaatio taas tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia asiakaspalvelulle, toiminnan tehostamiselle ja liiketoiminnalle, esimerkiksi saumattomille matkaketjuille.

Megatrendit

Ilmasto- ja ympäristömurros

Ilmastonmuutos ja luontokato vaativat nopeaa siirtymää kestävään joukkoliikenteeseen.

Kaupungistuminen

Kaupungistuminen jatkuu, ja matkustajien määrä kaupunkiliikenteessä ja suurten kaupunkien välillä kasvaa.

Digitalisaatio

Tietotekniikalla ja digitaalisilla sovelluksilla yhä vahvempi rooli jokapäiväisessä arjessa ja liiketoiminnassa.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu