Lapsi junassa

Raideliikenteen tulevaisuus

Visiomme mukaan Suomessa on 2030-luvulla asiakaslähtöinen, kasvava ja kestävä raideliikennemarkkina. Lisää kilpailua ja uusia palveluja on syntynyt niin markkinaehtoiseen liikenteeseen, julkisesti rahoitettuun ostoliikenteeseen kuin tavaraliikenteeseen.

Kannatamme kilpailun lisäämistä. Nopein tapa edistää kilpailua on lisätä alueellista ostoliikennettä, mahdollistaa kaupungeille ja alueille alueellisen ostoliikenteen järjestäminen ja kilpailuttaminen sekä perustaa ostoliikenteen julkinen kalustoyhtiö julkisesti rahoitetulle junaliikenteelle. Tuemme ostoliikenteen kalustoyhtiön perustamista.

Kaukojunaliikenteen ja tavaraliikenteen tulee antaa kehittyä markkinaehtoisena, jolloin kilpailu kehittyy vapaasti EU-sääntelyyn pohjautuvan vapaan kilpailun mallin mukaisesti. Asiakkailla on silloin aito valinnanvapaus eikä julkista tukea tarvita.

Raideliikennevisiomme 2030

  • Aito kilpailu. Matkustaja- ja tavaraliikenteessä on useita markkinaehtoisia operaattoreita. Uusia operaattoreita on tullut markkinalle ostoliikennekilpailutusten kautta.
  • Monitoimijakenttä. Markkinaehtoisessa kauko- ja tavaraliikenteessä on operaattoreiden yksityisesti tai leasing-yhtiöiden omistamaa kalustoa. Julkisesti rahoitetussa ostoliikenteessä on erillinen ostoliikenteen kalustoyhtiö. Alalla on useita palveluiden tarjoajia, mm. kunnossapito, varikot ja kaluston valmistus.
  • Saumattomat matkaketjut, jotka perustuvat markkinaehtoisten matkaketjutoimijoiden saumattomaan digitaaliseen yhteistoimintaan kaupallisten sopimusten kautta.
  • Sujuvan ja ympäristöystävällisen liikenteen mahdollistava rataverkko. Rakenteilla on useampia ratahankkeita, jotka lisäävät merkittävästi ratakapasiteettia ja nopeuttavat matka-aikoja.
  • Ratainfran pitkäjänteinen kehittäminen. Toimialan kehittymisen ennustettavuus on lisännyt raidemarkkinan houkuttelevuutta ja mahdollistanut kilpailun.

VR investoi kalustoon

Olemme VR:llä investoineet viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes miljardi euroa kaluston uusinvestointeihin ja modernisointiin. Vuoteen 2027 mennessä olemme investoimassa noin miljardi euroa Suomen raideliikennekalustoon. Esimerkiksi vuonna 2025 otamme käyttöön yhdeksän uutta makuuvaunua ja kahdeksan autovaunua. Vuonna 2026 liikenteen aloittaa 20 uutta lähijunaa. Merkittävillä kalustoinvestoinneilla turvataan Suomen rautatieliikenteen jatkuvuus tuleville vuosikymmenille.

Uutta kalustoa

  • 20 uutta lähijunaa 2026 alkaen
  • Uudet makuu- ja autovaunut yöliikenteeseen 2025 mennessä
  • 60 uutta dieselveturia 2026 mennessä
  • 80 uutta Sr3-sähköveturia 2026 mennessä

Digirata

Liikenne- ja viestintäministeriö, Väylävirasto ja Fintraffic käynnistivät vuonna 2019 Digirata-hankkeen, jossa nykyinen junaliikenteen kulunvalvontajärjestelmä korvataan modernilla radioverkkopohjaisella ERTMS-järjestelmällä (European Rail Traffic Management System). Hankkeessa uudistetaan koko ohjaus- ja turvallisuusjärjestelmä eli automaattinen junakulunvalvonta, asetinlaitteet, ohjauslaitteet ja radioverkko vaiheittain vuosina 2026–2040.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu