”Minua draivaavat vuoren kokoiset haasteet”  

Raiteet ovat kuljettaneet Jonna Juslinia eri rooleihin VR-konsernissa: HR:stä lähiliikenteeseen ja edelleen yhteiskuntasuhteiden pariin. Hän haluaa ajaa työssään koko Suomen asiaa ja edistää ihmiskeskeistä, yhteistyöhön ja kiitokseen perustuvaa kulttuuria.

Jonna Juslin toimii VR-konsernissa yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden johtajana. Kyse on edunvalvonnan johtamisesta ja kehittämisestä niin yhtiön kotimaisissa kuin EU-asioissa. Lisäksi rooliin kuuluu liiketoimintojen tukemista Venäjä-suhteissa. Jonna vaikuttaa keskeisesti myös konsernin vastuullisuustyössä. 

– Minua ohjaa pyrkimys toimia oikein ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi, ja tätä pääsen työssäni tekemään, Jonna summaa.     

Jonna Juslin

Edunvalvontatyöhön kuuluu laaja skaala erilaisia tehtäviä, oli kyse sitten lausuntojen valmistelusta, asiantuntijakuulemisista eduskunnassa tai yhtiön edustamisesta EU-rautatiefoorumeilla. Jonna myös osallistuu kauppakamarien, Paltan ja EK:n valiokuntien työhön sekä liikenne- ja viestintäministeriön työryhmiin, hiljattain esimerkiksi fossiilittoman liikenteen tiekartan osalta.  

– Viime vuonna meille tuli 145 lausuntopyyntöä, jotka käsittelimme ja joista lähes jokaiseen lausuimme. Eli meiltä halutaan näkemystä ja asiantuntija-arviota EU-direktiiveistä kansallisiin lakiesityksiin ja yksittäisistä seisakkeista aina 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan saakka, Jonna havainnollistaa. 

– Kaikessa on läpileikkaavana teemana kestävä kehitys. Ilmasto- ja energiatehokkuuskysymykset ovat vahvassa roolissa liikenteen vihreän siirtymän toteuttamiseksi. Joukkoliikenteen ja rautatielogistiikan kilpailukyvyn kasvattaminen on osa ratkaisua. 

"Tässä pystyy edistämään asioita, jotka ovat aidosti suomalaisen yhteiskunnan edun mukaisia."

Jonnan työpöydälle päätyvät siis monet dokumentit, joissa ilmaistaan yhtiön kanta erilaisiin ajankohtaisiin hankkeisiin ja teemoihin. Jonnan tehtävänä on johtaa edunvalvontaan liittyvää yhteistyötä sekä talon sisällä että talon ulkopuolella ja pitää lankoja käsissään, kun eri asiantuntijat ja olennainen substanssi kootaan valmisteluvaiheessa yhteen. Tarkoituksena on tuottaa tietoa ja lisätä ymmärrystä raideliikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen kehittämistarpeista. 

– Tässä pystyy olemaan koko Suomen asialla ja edistämään asioita, jotka ovat aidosti suomalaisen yhteiskunnan edun mukaisia. Toimimme faktaperusteisesti ja ajamme esimerkiksi sitä, että valtion rahoittamat infrainvestoinnit priorisoitaisiin matka- ja tonnimäärien perusteella vaikuttavimman lopputuloksen saavuttamiseksi.  

Kokemusta kentältä ja helikopteriperspektiivistä 

Jonnan työura alkoi asianajatoimistoista ja kulki metsäteollisuuteen paperiteollisuuden työehtosopimusneuvottelujen pariin. Kun hän halusi siirtyä liittomaailmasta töihin yritykseen, ovet aukesivat VR-konserniin. Jonna tuli HR-yksikköön työsuhdejuristiksi vuonna 2009, jonka jälkeen odottivat henkilöstöpäällikön tehtävät matkustajaliikenteessä.  

– Tuolloin lähiliikenne eriytettiin omaksi yksikökseen matkustajaliikenteessä. Halusin sinne, koska meneillään oli jännittävä vaihe, jossa valmistauduttiin HSL-liikenteen kilpailutukseen, jonka esivaiheena oli uusi suorahankintasopimus.   

Kahden vuoden jälkeen Jonna siirtyi lähiliikenteessä liiketoiminnan puolelle ja veti pari vuotta palvelupäällikkönä noin 500 hengen palveluyksikköä, johon kuuluivat kaikki lähiliikenteen kuljettajat ja konduktöörit, palveluesihenkilötiimi ja asiantuntijoita. 

– Se oli todella intensiivistä aikaa, kun suunnittelimme ja veimme käytäntöön uuden kiertävän konduktöörien asiakaspalvelumallin. Toimintaan tuli paljon muutoksia, ja lippujen myynti lähijunissa päättyi. Iso projekti oli samaan aikaan raskas ja mielenkiintoinen. 

Vuonna 2018 matka jatkui hetkeksi lähiliikennekaluston kunnossapitoon ja sieltä nykyiseen rooliin. 

– Olen nähnyt konsernipalveluja ja liiketoimintaa, mikä antaa syvyyttä tekemiseen. Ymmärrän myös operatiivista arkea, vaikka tässä työssä katsonkin asioita helikopteriperspektiivistä. 

Uteliaalla ja kiitollisella asenteella kohti uutta 

Mikä on ohjannut Jonnaa uralla eteenpäin – ja ohjaa edelleen? Entä millaiset hetket ovat jääneet parhaiten mieleen matkan varrelta? 

– Olen utelias, ja uraa on ohjannut myös ajatus siitä, minkä tekeminen voisi olla hauskaa. Minua draivaavat ja sytyttävät vuoren kokoiset haasteet ja vaikeat asiat. Tämä on samaan aikaan sekä onni että kirous, Jonna naurahtaa. 

– Hetket, joissa olen yllättänyt ja ylittänyt itseni, ovat jääneet parhaimpina mieleen. Eli sellaiset tilanteet, joissa olen tarttunut toimeen, vaikka on pelottanutkin, hän pohtii. 

– Olen kiitollinen työnantajan panostuksesta ja siitä, että minussa on nähty mahdollisuuksia ja työtilaisuuksia on tarjottu. Työssä esihenkilön tuki, sparraus ja luottamus ovat olleet äärimmäisen tärkeitä.  

"Ihmiset ovat minulle kantava teema ja keskiössä kaikessa, mitä teen."

Myös Jonnalla itsellään on pitkä kokemus esihenkilöroolista ja johtamisesta. Millaista kulttuuria hän haluaa edistää työpaikalla? 

– Haluan edistää yhteistyötä rakentavaa kulttuuria, jossa mietitään ensin, mitä itse voisin tehdä, jotta yhteistyö toimisi paremmin. Kuuntelun ja arvostavan keskustelun kautta löytyy toimiva, yhteinen ratkaisu. Ideoita saa haastaa, kunhan vaan perustelee oman kantansa, Jonna ajattelee.  

– Minulla oli joskus kolmen K:n malli: kuuntele, keskustele ja kiitä. Kiitos on todella tärkeää, ja pyrin antamaan kiitosta aina, kun huomaan hyvää, myös omille esihenkilöilleni. Siihen olen kypsynyt oman uran varrella. Haluan luoda kiitoksen kulttuuria. 

Jonnalle merkityksellisyyttä työhön tuo se, kun hän pystyy auttamaan muita onnistumaan. Samalla merkityksellistä on, kun saa oman kädenjälkensä näkyviin niin, että isompi kokonaisuus hyötyy. 

– Ihmiset ovat minulle kantava teema ja keskiössä kaikessa, mitä teen. Vaikuttamistyössäkin on tärkeää se, että asetutaan toisen ihmisen asemaan, ihan samalla tavalla kuin johtamisessakin. Lähtökohtani on, että ajattelen kaikista hyvää ja haluan hyvää.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu