Jouko Järvinen

Jouko Järvinen, johtaja, vetokaluston kunnossapito

Parasta työkulttuurissa: suoruus ja perhemyönteisyys

Jouko Järvisen mielestä VR on monella tapaa joustava työnantaja

Vetokaluston kunnossapidon johtaja Jouko Järvinen puhuu isoista asioista: turvallisuudesta, tulostavoitteista ja mittareista, onhan hänellä laaja vastuualue. Työn merkityksellisyys on Joukolle tärkeää, mutta tärkeäksi vetovoimatekijäksi hän myös nostaa yllättävän tekijän.

– Itselleni on tosi merkittävä juttu, että VR kannustaa aidosti myös miehiä pitämään perhevapaat. Olin viime vuonna puoli vuotta vanhempainvapaalla, ja kaikkien suunnalta tuli siitä pelkästään rohkaisevaa palautetta.

Joka firmassa ei ole itsestäänselvyys, että vaativissa tehtävissä työskentelevät henkilöt voivat olla pitkään perhevapaalla.

– Täällä on todella positiivinen suhtautuminen työn ja perheen yhteensovittamiseen. Jos joku sanoo kello neljältä, että täytyy lähteä hakemaan lapsia tarhasta, kukaan ei nyrpistele nenäänsä.

Vastuulla tuhannet ihmiset ja tavaratonnit

Joukon vastuulla on noin 200 vetokaluston kunnossapidossa työskentelevää henkilöä, jotka huoltavat noin 350 veturia ja kiskobussia. Tämän porukan työ vaikuttaa olennaisesti siihen, pääsevätkö matkustajat ajoissa töihin ja kotiin, ja liikkuuko tavara raiteilla suunnitelmien mukaan. Heidän vaikutuspiirissään on päivittäin kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Jouko kiittelee, että VR on monella tapaa joustava työnantaja. Hän pelasi pitkään puoliammattilaisena koripalloa, mutta esimerkiksi etätöiden ansiosta pystyi yhdistämään vaativan työn, urheilun ja perhe-elämän. Samalla lailla joustava hän haluaa olla myös omalle tiimilleen.

Täällä on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä ja päästä uralla eteenpäin.
Jouko Järvinen

Älä katso sähköposteja älypuhelimesta, vaan soita

Vaikka Jouko on paljosta vastuussa, hän pyrkii irrottautumaan työstä vapaa-aikana ja kannustaa siihen myös tiimiään.

– Olen sanonut, että älkää katsoko kotona sähköposteja älypuhelimesta. Itse olen kyllä aina tavoitettavissa mutta toivon, että minulle soitetaan tai laitetaan tekstiviesti. Silloin reagoin saman tien, mutta muuten oma aika on omistettu perheelle, itselleni ja ystäville.

Toisaalta ihmiset ovat erilaisia.

– Ymmärrän toki, jos joku toinen tekee mielellään päivän työt loppuun iltasella ja lähtee seuraavana päivänä hieman aikaisemmin kotiin.

Erinomaiset mahdollisuudet kehittyä ja päästä eteenpäin

Jouko on toiminut nykyisessä tehtävässään vuoden, mutta viihtynyt VR-konsernin palveluksessa jo seitsemän vuoden ajan. Hän on saanut uusia haasteita keskimäärin 1,5 vuoden välein.

– Täällä on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä ja päästä uralla eteenpäin. Olen koko ajan avoimesti tuonut esiin, että minua kiinnostaa päästä haastaviin tehtäviin. Olenkin saanut tehdä mielenkiintoista työtä ja päässyt jatkuvasti kehittymään. VR on tukenut hyvin kehittymisessä: olen osallistunut esimerkiksi monenlaisiin esimiesohjelmiin ja talousvalmennuksiin.

Hyvä esimies on reilu ja vaativa

Joukon mielestä VR:n vahvuus on suoruuteen perustuva työkulttuuri: esimerkiksi varikoilla asiat ”sanotaan suoraan ja rehellisesti, ylöspäin ja alaspäin”. Reiluus mutta myös välittäminen ovatkin hänen mielestään hyvältä esimieheltä vaadittavat yhdistelmä.

– Hyvä esimies on reilu ja vaativa. Hän välittää sekä ihmisistä että yhteisistä tavoitteista eli siitä, mitä pitää saada aikaan.

Huippu-urheilussa ja työssä jotain samaa

Mestari-koripalloilijan mukaan huippu-urheilussa ja työssä VR:llä onkin paljon yhteistä.

– Molemmissa tehdään tavoitteellisesti duunia ja pyritään tekemään mahdollisimman hyvä suoritus joka päivä. Toisaalta työt tekevät ihmiset, joilla pitää olla korkea motivaatio: pelkkä jatkuva ruuvin kiristäminen ja vaatiminen ei tässä työssä vie pitkälle.

Läsnäolo onkin Joukon mukaan esimiehelle tärkeää.

– Lähimmän tiimini kanssa pyrin olemaan tekemisissä joka päivä. Haluan tietää, mitä muuta heille kuuluu kuin pelkkä työ. Olen yrittänyt tehdä selväksi, että minulle pitää sanoa, jos on liikaa duunia. Lisäksi haluan käydä varikoilla mahdollisimman usein. On tärkeää, että pysyy käsitys siitä, mikä tunnelma kentällä vallitsee.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu