Toni Rinne

Toni Rinne, tuotantopäällikkö, rautatielogistiikka

Urapolku voi ratapihalta johtaa vaikka mihin!

Toni Rinne: VR:llä pääsee eteenpäin, jos on halua ja kykyjä

Rautatielogistiikan tuotantopäällikkö Toni Rinne on pitkän linjan VR:läinen. Hän aloitti uransa rautatiemaailmassa vuonna 2005 Kouvolassa ratapihatyöntekijänä.

Viidentoista vuoden aikana Toni on kehittänyt jatkuvasti osaamistaan. Nykyisen tehtävän lisäksi hän on nähnyt VR-konsernin monesta eri kulmasta: esimerkiksi esimiehen, työnopastajan ja kouluttajan, radio-ohjattavien vetureiden kuljettajan, suunnittelun, opettajan ja kurssinjohtajan vinkkelistä.

– Jos on halua kehittyä ja suoriutuu tehtävistään, VR:llä on mahdollisuuksia päästä uralla eteenpäin, Toni vakuuttaa.

Jos ratapihalta aloittaa, ei ratapihalle jää

Toni on urallaan toiminut samassa tehtävässä yleensä keskimäärin viiden vuoden ajan.

– Aina, kun olen kaivannut jotain uutta, on tarjolla ollut uusia mahdollisuuksia. Moni saattaa ajatella, että jos ratapihalta aloittaa, niin ratapihalle jää, mutta se ei todellakaan pidä paikkaansa. Minulla on aina ollut äärimmäisen hyvät esimiehet, jotka ovat olleet tukenani urakehityksessä.

Etenemismahdollisuuksien lisäksi Tonin mielestä VR:llä on hyvät henkilöstöedut ja kilpailukykyiset palkat.

– Ansiotason puolesta ei ole koskaan tarvinnut harkita työpaikan vaihtamista. Toisaalta, palkkaakin tärkeämpää on, että viihtyy työssään. Jos joka aamu ärsyttäisi lähteä töihin, kävisi elämä hankalaksi.

On hienoa, että työnantaja jousti ja mahdollisti opiskelun työn ohessa.
Toni Rinne

Koulutusmaailma vei mennessään

Tonin pitkän koulutuspolun ensimmäinen askel oli ratapihatyön vaihtotyönjohtajakoulutus, jonka hän suoritti noin vuoden kuluttua VR:lle tultuaan. Sen jälkeen hän ryhtyi ratapihalla työnopastajaksi, ja koulutusmaailma vei hänet vähitellen mennessään.

– Vuonna 2007 kävin teoriaopettajan valmennuksen VR-koulutuskeskuksessa. Vuosi sen jälkeen Kouvolassa alkoi ensimmäisten radio-ohjattavien vetureiden käyttöönotto, jossa toimin Kouvolan alueen vastaavana. Kävin radio-ohjattavien vetureiden kuljettajakoulutuksen, ja myöhemmin siirryin VR-koulutuskeskukseen kurssinjohtajaksi radio-ohjattavien vetureiden ja ratapihatyöntekijöiden koulutuksiin, Toni muistelee.

Työelämässä pärjääminen vaatii jatkuvaa oppimista

Laajimmat koulutukset Tonin koulutuspolulla ovat olleet näyttötutkintomestarin ja ammatillisen opettajan koulutukset Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Viimeisimpänä koulutuksena hän suoritti tradenomin tutkinnon Lahden ammattikorkeakoulussa.

– Olen suorittanut kaikki koulutukset työn ohessa. Yhdessä vaiheessa opiskelin Lahdessa, työni oli Helsingissä ja asuin Kouvolassa. On hienoa, että työnantaja jousti ja mahdollisti opiskelun työn ohessa.

Tonin mielestä työelämässä pärjääminen vaatii jatkuvaa oppimista.

– Haluan koko ajan oppia uutta. Jo opettajakorkeakoulussa todettiin mielestäni hyvin, että jos joskus kuvittelet olevasi valmis, on silloin oikea hetki etsiä uusia haasteita.

Esimies tekee onnistumisen mahdolliseksi

Nykyisessä tehtävässään rautatielogistiikan tuotantopäällikkönä Toni vastaa ratapihatoimintojen palvelutuotannon kehitysasioista, rautatielogistiikan koulutuksista, vetureiden radio-ohjaukseen liittyvistä asioista sekä operatiivisten resurssien hallinasta ja rautatieturvallisuuteen liittyvästä johtamisesta.

Tonin tiimissä toimii kaksi henkilöä. Heille hän pyrkii avaamaan onnistumisen mahdollisuuksia.

– Mielestäni yksi esimiehen tärkeimmistä tehtävistä on antaa tiimilleen tukea ja mahdollisuus tehdä työ niin hyvin kuin mahdollista.

Turvallisuustyötä osana arkea

Tonin mielestä nykyisessä tehtävässä tärkeää on hyvät yhteistyötaidot sekä kyky hahmottaa monimutkaisista kokonaisuuksista oleellinen. Yhteistyössä auttaa muun muassa kokemus ratapihan käytännön työstä.

– Esimerkiksi turvallisuustyöhön meillä osallistuu paljon työntekijöitä. Kun päivitämme ohjeita, mukana on aina työnopastajia tai -yhdyshenkilöitä tuomassa panoksensa, jotta ohjeet vastaavat aitoa ja todellista työympäristöä.

Turvallisuus on Tonille tärkeä asia myös siviilielämässä, jossa hänen yksi harrastuksensa on toimiminen vapaapalokunnassa. Hän aloitti toiminnan nuoriso-osastossa jo ekaluokkalaisena ja nykyään toimii savusukeltajana.

– Vapaapalokunta on erilaista käytännön turvallisuustoimintaa, joka antaa vastapainoa nykytyölle. Toisaalta, kun tykkää työstään, ei sitä koe raskaaksi, vaikka työkuormaa olisikin.

Ajanhallinta tärkeää jaksamisessa

Tonin mielestä jaksamisessa paljon on kiinni omasta ajanhallinnasta. Hän käy lähes päivittäin töissä Helsingissä, vaikka asuu edelleen Kouvolassa.

– Voin tehdä myös töitä mahdollisuuksien mukaan Kouvolasta käsin, mutta yleensä tulen Pasilaan yhdeksäksi junalla, joka lähtee Kouvolasta seitsemän jälkeen. Junassa pystyy hyvin työskentelemään molempiin suuntiin.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu