Henna Purmonen kehittää VR:läisten rautaista ammattitaitoa

Digitaalisen oppimisen asiantuntija Henna Purmonen suunnittelee koulutusratkaisuja, jotka tukevat hektistä ja liikkuvaista työarkea viettävien VR:läisten ammattitaitoa. Hän uskoo oppimishaluisen henkilöstön kehittävän koko yritystä, ja haluaa koulutusten avulla vaikuttaa myös asiakaskokemuksen parantamiseen.

VR:llä on tarjolla monenlaisia työtehtäviä, ja moni pääseekin VR-uransa aikana työskentelemään yhä paremman junaliikenteen kehittämiseksi useasta eri roolista käsin. Henna Purmonen saapui VR:lle alun perin HRD-asiantuntijaksi, jolloin hän vastasi työssään koko VR-konsernin henkilöstön osaamisen kehittämisestä.

”Olin puolitoista vuotta mukana kehittämässä VR Akatemia -koulutusohjelmaa, jonka kautta VR:n henkilökunta voi kasvattaa omaa osaamistaan eri aihealueilla ja saada tukea mm. esimiestyöhön. Oli hienoa olla rakentamassa yhä laajempaa oppimistarjontaa VR:läisille. Nyt VR Akatemian avulla voi esimerkiksi syventää rautatieosaamista, perehtyä palvelumuotoilun perusteisiin, hankkia itselleen mentorin tai ottaa haltuun tekoälyn alkeet. Oppeja on tarjolla myös johtamiseen, myyntiin, projektiosaamiseen ja esiintymiseen”, Henna kuvailee.

Hennan mukaan mahdollisuus oman ammattitaidon kehittämiseen on keskeistä yrityksen menestyksen ja hyvän työntekijäkokemuksen kannalta.

”Yritykset koostuvat ihmisistä, ja heidän potentiaaliaan tulisi hyödyntää mahdollisimman hyvin. Paras mahdollinen tilanne on jatkuvasti oppiva ja rohkeasti muutoskykyinen työyhteisö. Kukaan meistä tiedä tai osaa kaikkea, ja aina voi kehittyä ja oppia uutta. Oppimishaluinen henkilöstö tuo tullessaan uusia oivalluksia ja tätä kautta kehittää myös liiketoimintaa eteenpäin”, Henna jatkaa.

Yritykset koostuvat ihmisistä, ja heidän potentiaaliaan tulisi hyödyntää mahdollisimman hyvin. Paras mahdollinen tilanne on jatkuvasti oppiva ja rohkeasti muutoskykyinen työyhteisö.
Henna Purmonen

Monipuolisuus motivoi

Henna on alun perin koulutukseltaan englannin opettaja, mutta huomasi vuoden opettajantyön jälkeen nauttivansa erityisesti opetuksen suunnittelusta ja viestinnästä. Hän hakeutui siksi henkilöstöalalle ja työskenteli myös IT-alalla verkkokurssien suunnittelun parissa. VR:lle hänet toi halu päästä kehittämään toimivia oppimisratkaisuja kokonaisvaltaisemmin, ja hiljalleen hän alkoi kiinnostua yhä enemmän uudenlaisista digitaalisista oppimisratkaisuista ja myös asiakaskokemuksen kehittämisestä. Vuodenvaihteessa hän siirtyi VR:llä uusiin tehtäviin ja aloitti digitaalisen oppimisen asiantuntijana palveluyksikössä, joka vastaa junien ja asemien palveluista. Uudessa roolissaan Henna suunnittelee ja kehittää mm. junahenkilökunnan koulutuksia ja digitaalisia koulutusmateriaaleja.

”Palveluyksikön ammattiryhmien työarki on hektistä ja meneväistä, ja työnkuvat monipuolisia. Esimerkiksi konduktöörien työhön liittyy paljon turvallisuusvastuuta ja samalla myös asiakaspalvelua ja myyntiä. Koulutustarpeetkin ovat siis monipuolisia, ja minä pyrin työssäni räätälöimään jokaiselle ammattiryhmälle juuri heidän työtään ja osaamistaan tukevia koulutuksia”, Henna kiteyttää.

Uudessa työssä Hennaa motivoi mahdollisuus kehittää uudenlaisia oppimisen tapoja ja työkaluja, sekä tiivis yhteistyö palveluyksikön eri ammattilaisten kanssa. Hän on menossa tutustumaan heidän työhönsä paremmin tekemällä työvuoron sekä asemaravintolassa että junassa konduktöörin apulaisena. Vastaavia tutustumispäiviä on VR:llä järjestetty asiantuntijoiden ja junahenkilökunnan välillä puolin ja toisin jo pidempään.

”Meillä on junissa ja asemilla töissä huipputyyppejä ja on mahtavaa päästä tutustumaan heihin paremmin, suunnittelenhan koulutuksia tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan. Olen innoissani siitä, että uudessa työssäni pääsen arjessa askeleen lähemmäksi asiakkaitamme. Pidän asiakkaiden palautteita todella arvokkaina ja koen, että huomioimalla niitä koulutuksissa voin omalta osaltani auttaa kehittämään myös asiakaskokemusta eteenpäin”, Henna kertoo.

Hennan #junaloma-vinkki:

Turku – kaunis kaupunki ja kaunista arkkitehtuuria, sekä upea ja tunnelmallinen jokiranta.

Henna Purmonen
VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu