Vastuullisuus

Vastuullisuus osa jokapäiväistä työtämme 

Vastuullisuus on toimintamme perusta, arvomme sekä osa jokaisen VR:läisen arkipäivän työtä. Tiedostamme keskeisen roolimme suomalaisessa yhteiskunnassa ja haluamme vaalia sidosryhmiemme luottamusta.

Asiakkaan kannalta olennaista on huolehtia täsmällisyydestä ja toimitusvarmuudesta. Keskeistä on myös ajantasainen tiedottaminen ja houkutteleva hinnoittelu. Lisäksi asiakaslähtöisyyttä on jatkuva palvelujen kehittäminen ja uudenlaisten, innovatiivisten ratkaisujen tarjoaminen. Helpotamme asiakkaan arkea kokonaispalvelulla.

Turvallisuustyössä olennaista on huolehtia siitä, että matkustaminen ja junaliikenne sujuvat turvallisesti. Varmistamme työnteon ja olosuhteiden turvallisuuden sekä kehitämme arjen turvallisuuskulttuuria talon sisällä. Lisäksi huolehdimme tietoturvasta ja tietojärjestelmien luotettavasta toiminnasta.

Ympäristövastuun kannata keskeistä on ilmastonmuutoksen hillintä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä sekä parantamalla junaliikenteen energiatehokkuutta. Tässä työssä tärkeä keino on sähkövedon osuuden kasvattaminen. Energiatehokkuus kulkee käsi kädessä liikennöinnin tehokkuuden kanssa. Myös ympäristöturvallisuuden varmistaminen on toiminnan ehdoton edellytys.

Henkilöstönäkökulmasta tärkeää on hyvä työntekijäkokemus, joka tuottaa myös parhaan asiakaskokemuksen. Motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö on keskeisin voimavaramme. Haluamme olla houkutteleva ja hyvä työpaikka monenlaisille ammattilaisille sekä panostaa henkilöstömme osaamiseen. Kehitämme toimintakulttuuria ja johtamista sekä yhdessä tekemisen henkeä.

Talouden näkökulmasta vastuullisuutta on kannattava, kasvava ja kilpailukykyinen liiketoiminta. Kun menestymme, pystymme myös tulevaisuudessa tarjoamaan monenlaisia työmahdollisuuksia. Lisäksi toimimme vastuullisesti hankkiessamme palveluja ja tuotteita. Varmistamme, että periaatteitamme noudatetaan koko toimitusketjussa.

Toiminnallamme on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Mahdollistamme asiakkaiden arkipäivän liikkumisen sekä pidämme osaltamme teollisuuden pyörät pyörimässä. Tämä rooli edellyttää meiltä eettistä arkipäivän toimintaa, joka takaa sidosryhmiemme luottamuksen.