maisemakuvaa junan ikkunasta

Vauhditamme vastuullista liikennettä

Valitse juna, sillä tulevaisuus liikkuu raiteilla.

Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi

Mitä paremmin me VR Groupissa onnistumme, sitä enemmän yhteiskunta ympärillämme hyötyy. Hyvinvointi lisääntyy, kun arjen matkat ja teollisuuden kuljetukset sujuvat. Myös ilmasto kiittää, kun asiakkaamme valitsevat yhä useammin junan. Tervetuloa kiihdyttämään kanssamme Suomen vauhtia kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. 

Jatkamme vastuullista matkaamme suomalaisena ja menestyvänä yrityksenä, joka on pitänyt yhteiskunnan liikkeessä jo 160 vuoden ajan. Vastuullisuus on keskeinen osa yhtiömme strategiaa sekä liiketoimintojamme ja kasvualueitamme kokoava teema. Haluamme olla vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijä ja näyttää yhtiönä suuntaa myös muille. Olemme yhteisellä matkalla maailman parhaaksi, visiomme mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tähtäämme huipulle. Samalla uskomme, että menestyksemme hyödyttää laajemmin myös yhteiskuntaa ympärillämme.

Kasvatamme kädenjälkeämme ja autamme asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa laajemmin onnistumaan kestävän kehityksen tavoitteissaan. Tämä on mahdollista, kun junamatkustaminen ja muu joukkoliikenne saavuttavat yhä enemmän suosiota ja vastaavasti teollisuuden tonneja kulkee yhä enemmän rautateillä. 

Vastuullisia arjen valintoja

Meille olennaisimmat vastuullisuuden osa-alueet ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, työntekijäkokemus, ympäristövastuu ja yhteiskuntavastuu.

Vuosittain päivittyvä vastuullisuusohjelma kokoaa yhteen konsernissamme tapahtuvan työn ihmisten, ympäristön ja koko yhteiskunnan hyväksi. Se luo yhtiössämme rakenteen vastuullisuustyön toteuttamiselle. Meille olennaisimmat vastuullisuuden osa-alueet ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, työntekijäkokemus, ympäristövastuu ja yhteiskuntavastuu. Nämä teemat ovat valikoituneet sidosryhmiämme kuuntelemalla. Osa-alueille olemme laatineet tavoitetilat sekä niihin liittyvät vastuullisuuslupaukset, jotka ulottuvat vuoteen 2030.

Lunastamme lupaukset konkreettisilla vastuullisuusteoilla, joita toteutamme kaikissa liiketoimintayksiköissämme. Ajatuksena on, että tarkastelemme kaikkia arjen valintojamme ja päätöksiämme johdonmukaisesti vastuullisuuden näkökulmasta. Jokainen VR:läinen tekee omassa roolissaan vastuullisuutta todeksi joka päivä.

VR:n hiilikädenjälki vuonna 2023

Vuonna 2023 VR:n hiilikädenjälki eli positiivinen ilmastovaikutus oli noin 460 000 tCO2e, mikä vastaa noin 45 000 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

Ilmastoystävällisesti raiteilla

Raideliikenne on ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Raideliikenne tuottaa jo lähtökohtaisesti vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot.

Vaikka junamatkustaminen on ympäristöystävällistä ja VR:n juna on jo vihrein valinta, olemme sitoutuneet tekemään ympäristön eteen vieläkin enemmän. 

VR ja SSAB sähköistävät raskaan teollisuuden kuljetuksia

Teräsyhtiö SSAB Europe ja VR:n logistiikkaliiketoiminnasta vastaava VR Transpoint ovat käynnistäneet yhteishankkeen raskaan teollisuuden kuljetusten sähköistämiseksi. VR investoi vähäpäästöisiin maantiekuljetuksiin hankkimalla täyssähkörekkoja, jotka tulevat SSAB Europen kuljetuksiin.

Kestävä kehitys fokuksessa

Vastuullisuustyömme pohjaa myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joista olemme tunnistaneet meille kuusi keskeisintä. Ne liittyvät ilmastotekoihin sekä kestäviin kaupunkeihin ja yhteisöihin. Keskeisiä ovat myös tavoitteet ihmisarvoisesta työstä ja talouskasvusta, yhteistyöstä ja kumppanuudesta sekä eriarvoisuuden vähentämisestä. Lisäksi panostamme tavoitteeseen kestävästä teollisuudesta, innovaatioista ja infrastruktuureista.

Lisätietoa vastuullisuustyöstämme, tavoitteista ja toimenpiteistä

Tutustu vastuullisuusraporttiimme
VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu