Vastuullisuus

Vastuullisuus – päivittäistä työtä yhteiseksi hyväksi

Me VR Groupissa viemme kohti hyvää – ja aina vain parempaa – huomista. Haluamme olla vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijä ja näyttää yhtiönä suuntaa myös muille. Teemme parhaamme, jotta voimme auttaa asiakkaitamme ja yhteiskuntaa laajemmin onnistumaan kestävän kehityksen tavoitteissaan.

Vastuullisuus on keskeinen osa yhtiömme strategiaa sekä liiketoimintojamme ja kasvualueitamme kokoava teema. Jatkamme vastuullista matkaamme lähes 160-vuotiaana, suomalaisena ja menestyvänä yrityksenä. Uskomme, että menestyksemme hyödyttää laajemmin myös yhteiskuntaa ympärillämme.

Raideliikenne on ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin lisääminen. Kyse on arjen sujuvasta liikkumisesta, teollisuuden kilpailukyvyn tukemisesta sekä liikenteen päästöjen vähentämisestä.

Raideliikenne tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot. Me VR Groupissa myös käytämme uusiutuvaa, vesivoimalla tuotettua sähköä. Yhteiskunnan hiilijalanjälki pienenee, kun suomalaiset matkustavat yhä useammin junalla ja teollisuuden tonneja kulkee vieläkin enemmän raiteilla.

Vastuullisuus merkitsee meille paitsi ympäristön kannalta kestävää toimintaa, myös esimerkiksi pitkäjänteistä työtä liikenne- ja työturvallisuuden kehittämiseksi ja hyvän työntekijäkokemuksen varmistamiseksi. Huomioimme päätöksenteossa toimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.

Suomen valtion hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti jokaisen valtionyhtiön perusarvona on oltava yhteiskuntavastuu. Olemme yhtiönä sitoutuneet myös hallituksen asettamaan kunnianhimoiseen tavoitteeseen, jonka mukaisesti Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. Lisäksi vastuullisuustyömme pohjaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Vastuullisuuslupaukset suuntaavat arjen valintoja

Yhtiömme kannalta olennaiset vastuullisuuden osa-alueet ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, työntekijäkokemus, ympäristövastuu ja yhteiskuntavastuu. Nämä teemat ovat valikoituneet erillisen olennaisuusmäärittelyn (2018) kautta sidosryhmiämme kuuntelemalla.

Tuore vastuullisuusohjelma luo yhtiössämme rakenteen vastuullisuustyön toteuttamiselle. Jatkossa vuosittain päivittyvä vastuullisuusohjelma kokoaa yhteen konsernissamme tapahtuvan työn ihmisten, ympäristön ja koko yhteiskunnan hyväksi.

Olennaisille vastuullisuuden osa-alueille olemme laatineet vastuullisuusohjelman puitteissa tavoitetilat sekä niihin liittyvät vastuullisuuslupaukset, jotka ulottuvat vuoteen 2030. Lunastamme lupaukset konkreettisilla vastuullisuusteoilla, joita toteutamme kaikissa yksiköissämme.

Ajatuksena on, että tarkastelemme kaikkia arjen valintojamme ja päätöksiämme johdonmukaisesti vastuullisuuden näkökulmasta. Jokainen VR:läinen vastaa omassa roolissaan vastuullisuuden toteutumisesta. Konsernin johtoryhmä ja yhtiön hallitus ohjaavat ja seuraavat, että vastuullisuusohjelman toimenpiteet ja tunnusluvut kehittyvät tavoitteiden mukaisesti.

Uusittu visiomme ”Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi” heijastaa kaikkia olennaisia vastuullisuuden osa-alueita. Vision, vastuullisuusohjelman ja -lupausten ohjaamina teemme vastuullisuutta todeksi joka päivä.

Näemme, että vuonna 2030: 

 • Olemme vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijä, joka vauhdittaa yhteiskunnan siirtymistä ympäristöystävällisiin liikennemuotoihin. 
 • Pienennämme yhteiskunnan hiilijalanjälkeä ja hiilineutraalista toiminnasta on tullut meille arkea. Olemme hyvässä vauhdissa kohti toimintamme hiilinegatiivisuutta. 
 • Jokainen työntekijämme on työssään viihtyvä vastuullinen ammattilainen, joka varmistaa, että ihmiset ja tavarat liikkuvat turvallisesti. 
 • Asiakaslähtöistä toimintaamme katsotaan kauempaakin.

Vastuullisuusohjelmamme viiden osa-alueen tavoitetilat 2030 ja niihin liittyvät vastuullisuuslupaukset ovat seuraavat:  

 1. Turvallisuus
  Viemme ihmiset ja tavarat turvallisimmin perille – turvallisuus on tapamme toimia
 2. Asiakaslähtöisyys 
  Olemme asiakkaidemme ensisijainen valinta  
 3. Työntekijäkokemus 
  Rakennamme yhdessä innostavan työpaikan, jossa jokaisella on hyvä olla 
 4. Ympäristövastuu 
  Pienennämme liikenteen ympäristövaikutuksia ja yhteiskunnan hiilijalanjälkeä 
 5. Yhteiskuntavastuu 
  Kasvatamme Suomen hyvinvointia