Iloisia nuoria

Tulevaisuus liikkuu raiteilla 

Kun siirrät matkat raiteille, siitä hyötyy koko Suomi 

Vastuullisuus  –  menestystä yhteiseksi hyväksi 

Mitä paremmin me VR Groupissa onnistumme, sitä enemmän yhteiskunta ympärillämme hyötyy. Hyvinvointi lisääntyy, kun arjen matkat ja teollisuuden kuljetukset sujuvat. Myös ilmasto kiittää, kun asiakkaamme valitsevat yhä useammin junan. Tervetuloa kiihdyttämään kanssamme Suomen vauhtia kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. 

Jatkamme vastuullista matkaamme suomalaisena ja menestyvänä yrityksenä, joka on pitänyt yhteiskunnan liikkeessä jo 160 vuoden ajan. Vastuullisuus on keskeinen osa yhtiömme strategiaa sekä liiketoimintojamme ja kasvualueitamme kokoava teema. Haluamme olla vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijä ja näyttää yhtiönä suuntaa myös muille.

Olemme yhteisellä matkalla maailman parhaaksi, visiomme mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tähtäämme huipulle. Samalla uskomme, että menestyksemme hyödyttää laajemmin myös yhteiskuntaa ympärillämme.

Kasvatamme kädenjälkeämme ja autamme asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa laajemmin onnistumaan kestävän kehityksen tavoitteissaan. Tämä on mahdollista, kun junamatkustaminen ja muu joukkoliikenne saavuttavat yhä enemmän suosiota ja vastaavasti teollisuuden tonneja kulkee yhä enemmän rautateillä.

 

Kasvatamme kädenjälkeämme ja autamme asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa laajemmin onnistumaan kestävän kehityksen tavoitteissaan.

Ilmastoystävällisesti raiteilla

Raideliikenne on ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Raideliikenne tuottaa jo lähtökohtaisesti vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot. Suomen päästöt ovatkin ansiostamme noin kahden Vaasan kokoisen kaupungin verran vähäisemmät.

Vaikka junamatkustaminen on hiilineutraalia ja VR:n juna on jo vihrein valinta, olemme sitoutuneet tekemään ympäristön eteen vieläkin enemmän. Vastuullisuus merkitsee meille paitsi ympäristön kannalta kestävää toimintaa, myös esimerkiksi pitkäjänteistä työtä liikenne- ja työturvallisuuden kehittämiseksi ja hyvän työntekijäkokemuksen varmistamiseksi.

Uskomme, että vastuullisessa liiketoiminnassa kaikki voittavat. Vastuullisuus on meille paitsi itsessään tärkeää, arvoihin perustuvaa toimintaa, myös liiketoiminnan näkökulmasta perusteltua. Usein tehokkuus ja ympäristöystävällisyys kulkevat käsi kädessä. Hyvä työntekijäkokemus taas heijastuu asiakaskokemukseen ja lopulta myös yhtiön tulokseen. Lisäksi vastuullisuus avaa meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja voi tuoda etumatkaa myös verrattuna muihin.

Raideliikenne on ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Kestävä kehitys fokuksessa

Suomen valtion hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti jokaisen valtionyhtiön perusarvona on oltava yhteiskuntavastuu. Huomioimme päätöksenteossa toimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. Olemme yhtiönä sitoutuneet myös hallituksen asettamaan kunnianhimoiseen tavoitteeseen, jonka mukaisesti Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen.

Vastuullisuustyömme pohjaa myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joista olemme tunnistaneet meille kuusi keskeisintä. Ne liittyvät ilmastotekoihin sekä kestäviin kaupunkeihin ja yhteisöihin. Keskeisiä ovat myös tavoitteet ihmisarvoisesta työstä ja talouskasvusta, yhteistyöstä ja kumppanuudesta sekä eriarvoisuuden vähentämisestä. Lisäksi panostamme tavoitteeseen kestävästä teollisuudesta, innovaatioista ja infrastruktuureista.

Vastuullisia arjen valintoja

Vuosittain päivittyvä vastuullisuusohjelma kokoaa yhteen konsernissamme tapahtuvan työn ihmisten, ympäristön ja koko yhteiskunnan hyväksi. Se luo yhtiössämme rakenteen vastuullisuustyön toteuttamiselle. Meille olennaisimmat vastuullisuuden osa-alueet ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, työntekijäkokemus, ympäristövastuu ja yhteiskuntavastuu. Nämä teemat ovat valikoituneet sidosryhmiämme kuuntelemalla. Osa-alueille olemme laatineet tavoitetilat sekä niihin liittyvät vastuullisuuslupaukset, jotka ulottuvat vuoteen 2030.

Lunastamme lupaukset konkreettisilla vastuullisuusteoilla, joita toteutamme kaikissa liiketoimintayksiköissämme. Ajatuksena on, että tarkastelemme kaikkia arjen valintojamme ja päätöksiämme johdonmukaisesti vastuullisuuden näkökulmasta. Jokainen VR:läinen tekee omassa roolissaan vastuullisuutta todeksi joka päivä.

Vastuullisuuslupauksemme

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu