Framtiden går på räls

När du överför dina resor till rälsen gynnar det hela Finland.

Hållbarhet – framgång för det gemensamma bästa

Ju bättre vi i VR Group lyckas, desto mer gynnas samhället omkring oss. Välbefinnandet ökar när vardagens resor och industrins transporter går smidigt. Miljön tackar också då våra kunder allt oftare väljer tåget. Tillsammans minskar vi på trafikens utsläpp och påskyndar resan mot ett kolneutralt Finland.

Vi fortsätter vår ansvarsfulla resa som ett finskt och framgångsrikt företag, som har hållit samhället i rörelse under nästan 160 års tid. Ansvarsfullhet är en central del av vårt bolags strategi samt ett samlande tema för vår affärsverksamhet och våra tillväxtområden. Vi vill vara en föregångare när det gäller ansvarsfull affärsverksamhet och som bolag visa riktningen också för andra.

Vi arbetar mot gemensamma mål för världens bästa. Detta betyder att vi siktar mot toppen. Samtidigt ökar vi vårt handavtryck och hjälper våra kunder och samhället att lyckas vidare med sina mål som gäller hållbar utveckling. Detta är möjligt då tågresande och annan kollektivtrafik vinner alltmer mark och industrins ton går alltmer på spår.

 

Miljö

Spårtrafik är i princip det energieffektivaste trafikslaget som orsakar minst utsläpp – och därför har den en avgörande roll för målet att bekämpa klimatförändringen. Genom att öka spårtrafikens popularitet kan vi också öka vårt handavtryck, det vill säga minska utsläppen som orsakas av våra kunder och hela Finland.

Läs mer

Ansvarsrapport för år 2023

Läs mer om VR Groups miljöarbete i ansvarsrapporten för år 2023 (på engelska)

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group