Iso Paja

Konsernin hallinto

VR Group on liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluva, Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Omistajan valtaa käyttää valtioneuvoston kansliaan kuuluva omistajaohjausyksikkö.

Konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oyj. Konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi 14 tytäryhtiötä, joista 13 on konsernin 100-prosenttisessa omistuksessa, sekä kolme osakkuusyhtiöitä. Konserniin yhdistellään lisäksi neljä yhteisjärjestelyä.

Yhtiö perustettiin vuonna 1995 jatkamaan Valtionrautateiden toimintaa, ja sille luovutettiin lain mukaan Valtionrautateiden hallinnassa ollutta valtion omaisuutta. Rataverkon välitön omistus ja hallinnointi jäivät edelleen valtiolle. Tehtävää hoitaa liikenne- ja viestintäministeriön alainen Väylävirasto. VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu