Raidetta

Kupittaa–Turku-ratahankkeeseen liittyvä suunnittelu

Kupittaa–Turku-ratahankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kaksoisraide Kupittaan ja Turun välille. Samalla kehitetään Turun henkilö- ja tavararatapihoja. Myös VR Groupille on myönnetty tukea osana hankkeen suunnittelua.   

VR Groupille on vuonna 2021 myönnetty CEF-tukea (Connecting Europe Facility) Turun ratapihan siirron suunnittelua varten, osana laajempaa Väyläviraston vetämää Kupittaa–Turku-kaksoisraidehanketta. Tässä EU-tukea saaneessa suunnitteluhankkeessa on osapuolena myös Turun kaupunki. 

Hanke sisältää Kupittaan ja Turun ratapihan välisen kaksoisraiteen suunnittelun ja toteutuksen. Lisäksi siihen kuuluvat Turun aseman ratapihan ja Turun tavararatapihan parannustöiden suunnittelu ja toteutus.

Tarkoituksena on parantaa junaliikenteen edellytyksiä Turun alueella ja rantaradalla. Hankkeen myötä raideliikenteen kapasiteetti kasvaa Kupittaan ja Turun välillä. Hanke mahdollistaa osaltaan myös nopean junayhteyden kehittämisen Helsingin ja Turun välillä. 

Lisätietoja Kupittaa–Turku-kaksoisraiteen ja ratapihojen suunnnitteluhankkeesta löytyy Väyläviraston hankesivuilta

Euroopan unionin osarahoittama

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin VR Group, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu