Det grönaste valet, nu och i framtiden

Vi arbetar för miljön. Miljövänlighet är tågtrafikens styrka.

Tåget producerar mindre utsläpp och förbrukar mindre energi än andra trafikformer – och denna konkurrenstrumf vill vi värna om.

Vi vill vara den miljövänligaste rese- och transportpartnern för våra kunder och för samhället.

För att uppnå det målet krävs energieffektivitet, förnybar energi och materialeffektivitet.  

Miljölöftena styr vår verksamhet

Miljölöftena har styrt vår verksamhet sedan 2008 då de första tolv löftena gavs.

Vi vill förbinda oss till långsiktigt miljöarbete och därför har vi gett fem nya löften för åren 2013–2020.

Det har gjorts upp ett miljöprogram som ska stöda miljölöftena. I det har VR Groups affärsverksamheter tagit upp sina egna åtgärder för att infria löftena.

Vi eftersträvar miljövänliga lösningar såväl i passagerartrafiken, logistiken som i underhåll.