Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Passagerare

Du kan kontakta VR:s kundservice genom att ringa numret 0600 41 900 (mån.–sön. kl. 5–22, 1,99 €/besvarat samtal + lna). Närmare kontaktuppgifter hittar du här.

Övriga kontaktuppgifter

Våra e-postadresser är fornamn.efternamn@vr.fi.

Telefon +358 29 43 43

VR-Group Ab
Postadress: PB 488, 00101 Helsingfors
Besöksadress: Radiogatan 3, 00240 Helsingfors
www.vrgroup.fi
www.vr.fi/sv

VR Transpoint
Postadress: PB 488, 00101 Helsingfors
Besöksadress: Radiogatan 3, 00240 Helsingfors
www.vrtranspoint.fi/sv