Päärautatieaseman Kivimiehet

Upphandling

VR Groups upphandling erbjuder upphandlingstjänster till koncernens samtliga affärsområden och dotterbolag (Avecra, Pohjolan Liikenne och VR Fleetcare). VR Groups upphandlingar styrs enligt kategori. Upphandlingen ansvarar för planering och styrning av kategorier, konkurrensutsättning av upphandlingar över EU:s tröskelvärde, utveckling av upphandlingar och leverantörsadministration.

Konkurrensutsättning

För upphandlingar över EU:s tröskelvärden följer vi lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster. Upphandling över tröskelvärdet i upphandlingslagstiftningen meddelas i kommunikationskanalen för offentliga upphandlingar, Hilma. Anbud lämnas elektroniskt via anbudstjänsten Hanki

Konkurrensutsättningar under tröskelvärdet omfattas inte av lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster och dessa konkurrensutsättningar offentliggörs inte i Hilma. 

Som leverantör till VR Group

VR Group samarbetar med innovativa och konkurrenskraftiga leverantörer, som har förbundit sig till hållbar utveckling. VR Group agerar i enlighet med lagar och god affärspraxis, på ett etiskt godtagbart sätt. Detta förutsätter vi också av våra leverantörer. 

VR Groups leverantör:

För att säkerställa leverantörernas ansvar följer vi dessutom en särskild ansvarsprocess som inkluderar en självutvärdering av leverantörernas ansvar. Vi ber alla nya avtalsleverantörer svara på självutvärderingen innan de undertecknar avtalet.

Du kan registrera dig som potentiell VR Groups leverantör genom att fylla i blanketten leverantör till VR Group (på finska). Vi använder uppgifterna för marknads- och leverantörskartläggningar. Genom att registrera dig som leverantör kan ditt företag också delta i anbudsförfarandet inom den konkurrensutsättning som understiger EU:s tröskelvärde.  

Kontaktuppgifter

Kontakt i anslutning till upphandlingar: [email protected]

För övriga kontakter: VR Groups kontaktuppgifter 

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group