Vi håller samhället i rörelse

Vi tar hand om vardagens smidiga och utsläppssnåla resor

VR Group som företag

Vi är ett ansvarsfullt serviceföretag inom resande, logistik och underhåll som skapar en banbrytande framtid för förbindelserna i Finland och de nordiska marknaderna.

Med 160 års erfarenhet sköter vi på ett smidigt sätt vardagliga resor och transporter. Samtidigt som vi håller samhället i rörelse ökar vi den elektroniska spår- och stadstrafikens popularitet. Så ökar vi välbefinnandet och går mot en kolneutral framtid.

Vårt företag ägs av den finska staten. År 2021 uppgick vår omsättning till 838,3 miljoner euro och vi sysselsatte 5 620 yrkesverksamma järnvägsproffs. 83,9 miljoner resor gjordes och 42,7 miljoner ton gods transporterades. Dessutom expanderade vi till Sverige den 1 juli 2022, där vårt dotterbolag VR Sverige omsätter över 300 miljoner euro och antalet resor är cirka 110 miljoner årligen. I samma veva fick vi 3 200 nya kollegor.

Ju bättre vi i lyckas, desto mer gynnas samhället omkring oss.

Våra affärsenheter är VR Fjärrtrafik, VR Stadstrafik och VR Transpoint, dvs. logistik. VR Fjärrtrafik sköter fjärrtågtrafiken i Finland och erbjuder även restaurang- och kafétjänster i tåg och på stationer. I VR Stadstrafiks verksamhet ingår närtågstrafik, spårvagns- och busstrafik i Finland och Sverige. VR Transpoint producerar i sin tur logistiktjänster både på räls och landsvägar i Finland. Dessutom möjliggör VR FleetCare en konkurrenskraftig person- och godstrafik med ett effektivt underhåll av materielet.

Vi strävar aktivt efter tillväxt och siktar mot toppen i all vår verksamhet. Ju bättre vi lyckas, desto mer gynnas samhället omkring oss – vi arbetar mot gemensamma mål för världens bästa

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu