Passangers in a train

Vi håller samhället i rörelse

Vi tar hand om vardagens smidiga och utsläppssnåla resor

VR Group som företag

På VR accelererar vi framtidens ansvarsfulla mobilitet med 160 års gedigen erfarenhet. Vi är ett serviceföretag inom resande, logistik och underhåll som ägs av finska staten.

Vi tar hand om smidiga vardagliga resor i Finland och Sverige. År 2022 gjordes 194,2 miljoner resor med oss. I Finland är vi en stöttepelare för industrin; år 2022 transporterade vi 34,4 miljoner ton varor.

Ju bättre vi lyckas, desto mer gynnas hela samhället.

Samtidigt som vi håller samhället i rörelse ökar vi välståndet. Genom att öka spår- och stadstrafikens popularitet går vi mot en kolneutral morgondag.

År 2022 uppgick vår omsättning till 1107,0 miljoner euro och vi sysselsatte cirka 9 000 yrkesverksamma proffs.

Våra affärsenheter är VR Fjärrtrafik, VR Stadstrafik och VR Transpoint, dvs. logistik. VR Fjärrtrafik sköter fjärrtågtrafiken i Finland och erbjuder även restaurang- och kafétjänster i tåg och på stationer. I VR Stadstrafiks verksamhet ingår närtågstrafik, spårvagns- och busstrafik i Finland och Sverige. VR Transpoint producerar i sin tur logistiktjänster både på räls och landsvägar i Finland. Dessutom möjliggör VR FleetCare en konkurrenskraftig person- och godstrafik med ett effektivt underhåll av materielet.

Vi arbetar mot gemensamma mål för världens bästa – det här är vår vision och syftet med vår verksamhet. Ju bättre vi lyckas, desto mer gynnas hela samhället.

Mer information om våra publikationer

Du kan läsa vår senaste årsrapport och andra publikationer här (på finska eller på engelska).

Läs mer

Våra affärsverksamheter

Vi är ett serviceföretag inom resande, logistik och underhåll som ägs av finska staten. Vi betjänar både konsument- och företagskunder.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group