Vi håller det finländska samhället i rörelse

Vi tar hand om vardagens smidiga och utsläppssnåla resor.

VR Group som företag

Vi är ett ansvarsfullt serviceföretag inom resande, logistik och underhåll som är på väg mot ett välmående och koldioxidneutralt Finland. 

Vi siktar mot toppen i all vår verksamhet. Samtidigt tror vi på att vår framgång också kommer att gynna samhället runt oss. Detta är också vår vision mot gemensamma mål för världens bästa ett bevis på. 

Välbefinnandet ökar när vardagens resor och industrins transporter går smidigt. Samtidigt som vi främjar populariteten för den miljövänliga spår- och kollektivtrafiken minskar vi våra kunders och hela samhällets utsläpp.  

Vi har hållit det finländska samhället i rörelse under 160 års tid. Vi utnyttjar vårt gedigna kunnande när vi riktar blicken mot framtiden. Vi är redo att kontinuerligt utvecklas och förnyas och vi lyssnar på våra kunder. 

 

Vi har hållit det finländska samhället i rörelse under 160 års tid. Vi utnyttjar vårt gedigna kunnande när vi riktar blicken mot framtiden.

Av våra affärsverksamheter ansvarar VR för passagerartrafiken, VR Transpoint för logistiken och VR FleetCare för underhållet. Trafikproduktionen tar hand om loken och hantering av störningar, medan fastighetsenheten tar hand om utveckling och uthyrning av byggnader. Affärsverksamheten stöds av koncerntjänsterna.

Omsättningen år 2021 var 838,3 miljoner euro. Med våra tåg gjordes 55 miljoner resor och 37,4 miljoner ton gods transporterades. Vi sysselsatte fler än 5 600 proffs inom olika branscher.

Vårt företag är helägt av finska staten. Vi har vår huvudsakliga verksamhet i Finland men verkar även utomlands. Vi undersöker internationella tillväxtmöjligheter, särskilt på de nordiska marknaderna. 

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu