Ihmisiä aseman laiturialueella

Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinnan pääasialliset tavoitteet:

Riittävät rahoitusjärjestelyt suunniteltu hyvissä ajoin

  • Riittävät likviditeettivarannot, monipuoliset rahoituksen lähteet ja tasapainoinen velan maturiteettiprofiili minimoimaan jälleenrahoitusriskiä
  • Enintään 30 prosenttia korollisesta velasta erääntyy seuraavan 12 kuukauden aikana

Optimaalisella pääomarakenteella mahdollistetaan tehokkaat operaatiot säilyttäen riittävä vakavaraisuus

  • Konsernitason pääomarakenteen päätavoitteena ylläpitää vahva luottoriskiprofiili ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus

Rahoitusriskien optimaalinen taso ja minimoidut rahoituskustannukset

  • Pääosa polttoaineen ja sähkön hintariskistä suojattu johdannaisilla ja indeksisidonnaisilla asiakassopimuksilla
  • Korkoriski: 1) keskimääräinen koronmääritysjakso vähintään 3 vuotta 2) korollisen velkasalkun suojausaste vähintään 50 prosenttia
  • Kaikki sitoutuneet ulkomaan valuuttamääräiset kassavirrat täysin suojattu

Riittävän likviditeetin ylläpito kaikissa skenaarioissa

  • Kassavarat ja sitoutuneet luottolimiitit kattavat vähintään 1,2 kertaisesti seuraavan 12 kuukauden operatiivisen kassatarpeen

Asiakkaisiin, toimittajiin ja rahoitusvastapuoliin liittyvän vastapuoliriskin lieventäminen

  • Toimittajien ja yritysasiakkaiden luottoriskin arviointi
  • Vakuudet kattamaan vastapuoliriskiä
  • Vain hyvin tunnettuja vastapuolia rahoitustransaktioissa

Rahoitusriskien hallinnan periaatteet

Politiikan taso

Kiinteäkorkoisen velan suhde kokonaisvelkaan

Min. 50 %

Keskimääräinen koronmääritysjakso

Min. 3.0y

Korollisen velan erääntymiset seuraavat 12 kuukautta

Max. 30 %

Likviditeetin kattavuus, seuraavat 12 kuukautta

Min. 1.2x

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu