Nainen puhelimessa junassa

VR Groupin tietosuojaperiaatteet

Avoimuus ja vastuullisuus ovat VR Groupin tietosuojan keskiössä.

Tietosuoja on meille VR Groupissa tärkeää. Vastuullisena toimijana noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Käsittelemme ja suojaamme henkilötietosi asianmukaisesti.

Tarjoamme laadukkaita palveluita niin, että henkilötietojen suoja toteutuu. Antamalla henkilötietojasi käyttöömme asiointisi helpottuu – esimerkiksi maksutiedot tallentamalla sinun ei tarvitse näppäillä tietoja joka kerta erikseen. Henkilötietojen avulla voimme myös tarjota sinulle entistä henkilökohtaisempaa palvelua.

Meille on tärkeää, että tiedät, miten sinä voit hyötyä tietojesi antamisesta käyttöömme ja miten käytämme ja säilytämme henkilötietojasi.


Henkilötieto ja tietosuoja – mitä niillä tarkoitetaan?

Henkilötiedolla tarkoitamme kaikkea sellaista tietoa, jonka perusteella henkilö on tunnistettavissa suoraan tai tietoja yhdistelemällä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, asiakasnumero ja sähköpostiosoite. Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilötietojasi.

Henkilötietojen suojaaminen ja käsittely

Suhtaudumme yksityisyytesi suojaamiseen vakavasti. Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja yksityisyyttäsi vaarantamatta. Käytämme henkilötietojasi vain ennalta kertomiimme käyttötarkoituksiin.

Henkilötietojasi käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on käsittelyn kannalta tarpeellista. Lisäksi suojaamme henkilötietosi asiattomalta käytöltä. Voit olla huoleti, sillä tietojasi käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden tehtäviin käsittely kuuluu.

Keräämämme henkilötiedon käyttötarkoitus on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteissa (linkit tämän sivun oikeassa palstassa).

Varmistamme aina, että henkilötietojasi käsitellään lain edellyttämällä tavalla. Koulutamme kaikki henkilötietoja käsittelevät työntekijät asianmukaisesti tietosuojasta ja -turvasta.

Tutustu tarkemmin henkilötietojen suojaamiseen ja käsittelyyn usein kysytyistä kysymyksistä.

Sinun oikeutesi

Henkilötietojen suojalla tarkoitetaan tiedollista itsemääräämisoikeutta.

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus saada avointa ja läpinäkyvää tietoa henkilötietojesi käsittelystä, tarkastaa itseäsi koskevia tietoja sekä vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua ja tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa. Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin.

Pyydämme tarvittaessa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn ja tarjoamme mahdollisuuden peruuttaa suostumuksen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Tietosuoja ja tietoturva

Yksityisyys ja tietoturva kulkevat käsi kädessä. Tietosuojan ja -turvan tarkoituksena on varmistaa, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti.

Tarkistettu 4.6.2018

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu