A woman talking on the phone

Dataskyddsprinciper

VR Groups dataskydd grundar sig på öppenhet och ansvar.

Dataskydd är viktigt för oss här på VR Group. Som en ansvarsfull aktör följer vi dataskyddslagstiftningen och iakttar god informationshantering vid behandlingen av personuppgifter. Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Vi erbjuder högklassiga tjänster som iakttar skyddet av personuppgifter. Genom att låta oss använda dina personuppgifter kan du uträtta ärenden enklare – om du till exempel sparar dina betalningsuppgifter behöver du inte knappa in dem varje gång på nytt. Genom att använda dina personuppgifter kan vi även erbjuda dig allt personligare service.

Det är viktigt för oss att du vet vilken nytta du har av att låta oss använda dina uppgifter och hur vi använder och förvarar dem.

Vad avses med personuppgift och dataskydd?

Med personuppgifter avser vi all information utifrån vilken en person kan identifieras direkt eller genom att kombinera olika uppgifter. Sådana uppgifter är till exempel namn, adress, telefonnummer, kundnummer och e-postadress. Syftet med dataskyddet är att skydda dina personuppgifter.

Skydd och behandling av personuppgifter

Vi tar skyddet av din integritet på allvar. Vi har förbundit oss till att behandla dina personuppgifter utan att äventyra din integritet. Vi använder endast dina personuppgifter för i förväg angivna ändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning som det är nödvändigt. Dessutom skyddar vi dina personuppgifter mot obehörig användning. Du behöver inte oroa dig eftersom dina uppgifter endast behandlas av personer som har i uppgift att behandla personuppgifter.

Läs mer i våra dataskyddsbeskrivningar (se länkarna i den högra spalten på denna sida) om vad vi använder de insamlade personuppgifterna till.

Vi säkerställer alltid att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagen. Vi utbildar alla anställda som behandlar personuppgifter i dataskydd och informationssäkerhet.

Läs mer om skyddet och behandlingen av personuppgifter i vanliga frågor och svar.

Dina rättigheter

Med skydd av personuppgifter avses rätten att bestämma över information om sig själv.

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att få öppen och tydlig information om behandlingen av dina personuppgifter, att få tillgång till de uppgifter som rör dig samt att kräva att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade eller att onödiga eller föråldrade uppgifter raderas. Du har även rätt att förbjuda att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Vi ber vid behov om ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och ger dig möjlighet att återkalla samtycket. Återkallandet påverkar inte lagligheten av den behandling som genomförts före återkallandet.

Dataskydd och informationssäkerhet

Integritet och informationssäkerhet går hand i hand. Syftet med dataskyddet och informationssäkerheten är att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt.


Granskad den 4 juni 2018

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group