Usein kysyttyä tietosuojasta

Miten käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen huolellinen ja lainmukainen käsittely on meille tärkeää. Käytämme henkilötietojasi ainoastaan etukäteen määriteltyihin käyttötarkoituksiin tai alkuperäisten käyttötarkoitusten kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin.

Tietosuojaselosteet (linkit sivun oikeassa palstassa) sisältävät tarkempia tietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietoja.

Pääsy henkilötietoihisi on rajattu vain niille henkilöille, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Varmistamme henkilötietojesi käsittelyyn osallistuvan henkilöstömme osaamisen säännönmukaisilla koulutuksilla ja arvioinneilla. Puutumme henkilötietojen käsittelyyn liittyviin väärinkäytöksiin, jos sellaisia esiintyy.

Mistä keräämme henkilötietojasi?

Useimmiten keräämme henkilötietoja suoraan sinulta asiointisi yhteydessä, esimerkiksi rekisteröitymisen yhteydessä.

Keräämme tietojasi myös esimerkiksi erilaisten markkinointikampanjoidemme ja tutkimustemme yhteydessä. Lisäksi voimme saada tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä sekä muista luotettavista lähteistä.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

Matkustajaliikenteen asiakkaista kerättäviä henkilötietoja ovat muun muassa:

  • asiakkaan perustiedot, kuten nimi ja syntymäaika
  • yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • erilaiset palveluiden tuottamiseen ja matkustamiseen liittyvät tiedot, kuten palvelu-, myynti-, maksu- ja matkustustapahtumatiedot
  • palveluiden käyttötiedot eri asiointikanavissa, kuten internet-, automaatti- ja mobiilipalveluissa
  • suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

VR Transpointin asiakkaista ja yhteistyökumppaneista keräämme seuraavia tietoja:

  • henkilöiden nimet ja yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot

Miksi keräämme henkilötietojasi?

Käytämme henkilötietojasi tehdäksemme palveluistamme entistä henkilökohtaisempia ja hyödyllisempiä. Käytämme henkilötietojasi ensisijaisesti VR Groupin palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakaspalvelun toteuttamiseen.

Käytämme tietojasi myös myynnin, asiakasviestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan. Asiakasviestintämme voi olla myös erilaisista häiriötilanteista tiedottamista. Voimme käsitellä henkilötietojasi myös asiakaspalautteiden käsittelyn yhteydessä.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Luovutamme henkilötietoja ainoastaan lain sallimissa rajoissa. Voimme esimerkiksi siirtää tietoja luotettaville alihankkijoille, joiden kanssa meillä on voimassaoleva sopimus. Voimme myös luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Luovutamme henkilötietoja lain sallimissa rajoissa viranomaisille heidän pyynnöstään.

Ketkä voivat käsitellä henkilötietojasi?

Henkilötietojasi käsittelevät vain ne työntekijämme ja alihankkijoidemme työntekijät, joilla on työtehtäviensä johdosta tarve käsitellä henkilötietoja. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietojasi vain antamiemme ohjeiden mukaisesti. Velvoitamme alihankkijamme asianmukaisin sopimusjärjestelyin huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi. Valitsemme ainoastaan luotettavia alihankkijoita, jotka ottavat huomioon tietosuojavaatimukset.

Siirrämmekö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle (ns. kolmanteen maahan)?

Käsittelemme henkilötietojasi pääasiallisesti EU/ETA-alueen sisällä. Jos siirrämme tietoja ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Sovimme siirrosta esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

Miten suojaamme henkilötietojasi?

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötietosi joko poistetaan tai anonymisoidaan.

Miten ja missä voit tarkastella omia tietojasi?

Asiakkaat, joilla on VR:n tunnus, voivat tarkastaa ja muokata suurinta osaa tiedoista helposti kirjautumalla sisään vr.fi-verkkosivuille.

Matkustajaliikenteen muut asiakkaat voivat tarkastaa ja muokata tietojaan ottamalla yhteyttä VR:n asiakaspalveluun.

VR Transpointin asiakkaat voivat tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä VR Transpointin verkkolomakkeen kautta.

Tarkistettu 23.7.2019

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu