Vanliga frågor om dataskyddet

Hur behandlar vi dina personuppgifter? 

Det är viktigt för oss att personuppgifterna behandlas på ett noggrant och lagligt sätt. Vi använder dina personuppgifter endast för i förväg angivna ändamål eller för ändamål som är förenliga med de ursprungliga ändamålen.

I våra dataskyddsbeskrivningar (se länkarna i den högra spalten på denna sida) finns mer information om hur vi behandlar personuppgifter.

Tillgången till personuppgifter är begränsad till de personer vars arbetsuppgifter förutsätter detta. Med hjälp av regelbundna utbildningar och bedömningar säkerställer vi att de personer som deltar i behandlingen av dina personuppgifter har tillräcklig kompetens. Vi ingriper vid eventuellt missbruk av behandling av personuppgifter.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Oftast samlar vi in personuppgifter direkt av dig i samband med att du använder våra tjänster, till exempel vid registrering.

Vi samlar även in uppgifter i samband med olika marknadsföringskampanjer och undersökningar. Dessutom kan vi få uppgifter från myndigheternas register och andra tillförlitliga källor.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in uppgifter som med tanke på användningssyftet är nödvändiga.

Vi samlar in bland annat följande personuppgifter om kunder inom passagerartrafiken:

  • kundens basuppgifter såsom namn och födelsedatum
  • kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress och telefonnummer
  • information med anknytning till resor och produktion av tjänster, såsom uppgifter om köp, användning av tjänster, betalningar och resor
  • uppgifter om användning av tjänster i olika kanaler, såsom webb-, automat- och mobiltjänster
  • samtycken och förbud som gäller direktmarknadsföring.

När det gäller VR Transpoints kunder och samarbetspartner samlar vi in följande uppgifter:

  • personens namn och kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress och telefonnummer.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att göra våra tjänster allt personligare och nyttigare. Vi använder personuppgifterna i första hand för att producera, utveckla och följa upp VR Groups tjänster samt för att genomföra kundservice.

Vi använder dina uppgifter även för att genomföra, utveckla och följa upp försäljningen, kundkommunikationen och marknadsföringen. Vår kundkommunikation kan även omfatta information om olika störningar. Dessutom kan vi behandla dina personuppgifter vid hanteringen av kundrespons.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar endast ut personuppgifter i den mån lagstiftningen tillåter detta. Vi kan till exempel överföra uppgifter till pålitliga underleverantörer med vilka vi har ett gällande avtal. Vi kan även lämna ut dina uppgifter till tredje part om du har gett ditt samtycke till detta. Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter på deras begäran, i den mån lagstiftningen tillåter detta.

Vem kan behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast av de VR Group-anställda och anställda hos våra underleverantörer vars ansvar kräver att de behandlar personuppgifter. Våra underleverantörer behandlar dina personuppgifter i enlighet med våra anvisningar. Vi förpliktar våra underleverantörer med hjälp av lämpliga avtalsarrangemang att säkerställa en adekvat skyddsnivå för att skydda dina personuppgifter. Vi anlitar endast pålitliga underleverantörer som beaktar kraven på dataskydd.

Överför vi dina uppgifter utanför EU eller EES (till s.k. tredjeländer)?

Vi behandlar dina personuppgifter i huvudsak inom EU och EES-området. Om vi överför uppgifter utanför EES-området, säkerställer vi en tillfredsställande skyddsnivå på det sätt som lagstiftningen förutsätter. Vi kommer överens om överföringen till exempel med hjälp av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna är skyddade mot obehörig åtkomst samt mot olaglig och oavsiktlig behandling. Vi utbildar och instruerar de anställda som behandlar kunduppgifter i dataskyddsfrågor.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter? 

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det med tanke på användningssyftet är nödvändigt och iakttar gällande lagstiftning. Efter detta raderas eller anonymiseras dina uppgifter.

Hur kan du kontrollera dina uppgifter?

Registrerad kunder:
Som en registrerad kund kan du enkelt kontrollera och redigera de flesta av dina uppgifter genom att logga in på webbplatsen vr.fi.

Övriga kunder inom passagerartrafiken:
Du kan kontrollera och redigera dina uppgifter genom att kontakta VR:s kundservice.

Kunderna hos VR Transpoint kan kontrollera sina personuppgifter genom att kontakta VR Transpoint med hjälp av denna blankett (på engelska)


Granskad den 23 juli 2019

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group