Tavarajuna yöllä

Haastava maailmantilanne

Toimintaympäristömme on muuttunut viime vuosien aikana merkittävästi. Epävarma maailmantilanne, erityisesti koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energian korkea hinta, talouden suhdannelasku ja kiihtyvä inflaatio ovat vaikuttaneet negatiivisesti liiketoimintaamme.

Talouden taantuma, teollisuudet syklit ja tuotantokustannusten nousu vaikuttavat tuotteiden markkinakysyntään ja siten tavaraliikenteen kuljetusvolyymeihin. Hyökkäyssodan seurauksena lopetimme idän henkilö- ja tavarajunaliikenteen kokonaan vuonna 2022.

Haemme vuoden 2027 loppuun mennessä 250 miljoonan euron tulosparannustoimenpiteitä, jotka mahdollistavat miljardin euron kalustoinvestointien rahoituksen ja varmistavat yhtiön kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa.

VR huoltovarmuuden turvaajana

Meillä VR:llä on merkittävä tehtävä koko Suomen huoltovarmuuden turvaajana, teollisuuden tukijalkana sekä raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljettajana mahdollisissa kriisitilanteissa. Siksi toimintaympäristön muutoksen keskellä tulee huolehtia raideliikenteen kokonaistoimivuudesta, toimintavarmuudesta ja kriisinkestävyydestä.

Lyhentämällä korjausvelkaa ja lisäämällä ratakapasiteettia vahvistetaan Suomen huoltovarmuutta. Vientiteollisuuden ja kansainvälisen liikenteen kuljetuskäytävät ja painopisteet ovat muuttumassa itäisen rahtikuljetuskäytävän sulkeuduttua. Tämän vuoksi on kehitettävä vaihtoehtoisia reittejä ja yhteyksiä satamien ja pohjoisen kautta länteen. Päärata on huoltovarmuuden kannalta keskeinen väylä, ja jatkossa korostuu yhteys Tornion kautta Ruotsiin.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu