Lapin ruskaa

Ympäristölupausten 2013–2020 toteutuminen

Yhtiömme vuonna 2013 antamat ympäristölupaukset ulottuivat vuoteen 2020. Tavoitteet koskivat toisaalta energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta, toisaalta vaarallisten kemikaalien vuotojen määrää ja kierrätysastetta. Lisäksi mittasimme brändimielikuvaamme ympäristöystävällisenä toimijana.

Saavutimme energiatehokkuustavoitteet vuonna 2019, mutta koronaepidemian vaikutukset suoritteeseen laskivat vuoden 2020 energiatehokkuutta. Uusiutuvan energian ja kaatopaikalle joutuvan jätteen tavoitteet saavutimme. Sen sijaan kemikaalivuotoja tapahtui vuonna 2020 kolme, emmekä saaneet ympäristöystävällisenä VR:ää pitävien osuutta nousemaan tavoitteeseen.  

1. Energiaa säästäen eteenpäin
Tavoite: Energiatehokkuus paranee rautateiden matkustajaliikenteessä ja rautatielogistiikassa 20 %
Mittari: Energiankulutus megajouleina henkilö- tai tonnikilometriä kohti

2. Uusiutuvaa energiaa enemmän
Tavoite: Uusiutuvan energian osuus koko VR-konsernin energiankulutuksesta on yli 70 %
Mittari: Uusiutuvan energian prosenttiosuus kaikesta konsernin käyttämästä energiasta

3. Puhtaan maan ja maiseman puolesta
Tavoite: Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ja kemikaaleja käytettäessä ei satu merkittäviä maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja.
Mittari: Pienten ja merkittävien vuotojen lukumäärä.

4. Vähemmän kulutusta, enemmän kierrätystä
Tavoite: Kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä on alle 5 %
Mittari: Kaatopaikalle joutuvan jätteen prosenttiosuus jätteen kokonaismäärästä (pl. romutus)

5. Vihrein valinta
Tavoite: VR:n toimintaa ympäristöystävällisenä pitävien määrä on yli 82 %.
Mittari: Asiakastutkimuksessa* VR:n toimintaa ympäristöystävällisenä pitävien prosenttiosuus

Ympäristölupaus  Yksikkö Lähtöarvo 2013 Tavoite 2020 2020 2019 2018
Energiatehokkuus/matkustajaliikenne MJ/hkm 0,46 0,36 0,49 0,33 0,36
Energiatehokkuus/logistiikka MJ/tkm 0,20 0,16 0,16 0,16 0,16
Uusiutuva energia  % 52 >70 71 67 66
Kemikaalivuodot/VAK Kpl 0 0 0 0 1
Kemikaalivuodot/käsiteltäessä Kpl 0 0 3 0 0
Kaatopaikalle joutuva jäte  % 20 >5 1 2 1
Ympäristöystävällisenä VR:ää pitävien osuus  % 79* >82 80 80 79

*Mittaustapa muuttunut vuonna 2017.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu