Ennallistamisvastuu ja muut korvausasiat

VR on ennallistamisvastuussa onnettomuudesta aiheutuneiden pintavesien, maaperän ja sedimenttien mahdollisesta pilaantumisesta. Pintavesien ennallistamisvastuu kattaa korjaavien toimenpiteiden osalta myös uutisoituja kalakuolemia kompensoivat istutustoimenpiteet sekä korvaavan talousveden toimittamisvelvoitteet. Esimerkki tällaisesta korvaavan vesijärjestelyn tarpeesta on tontilla oleva kaivo, jonka vettä ei voi onnettomuudesta johtuen käyttää. VR on selvittänyt vahingon vaikutusalueella olevien kaivojen määrää ja sijaintia ollakseen yhteydessä asianomaisiin henkilöihin.

Jos teillä on korvaavaan vesijärjestelyyn tai muuhun vastaavaan, onnettomuudesta johtuvaan tilanteeseen liittyvä korvausvaatimus VR:ää kohtaan, ottakaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: [email protected].

Vaatimusten käsittelyä varten pyydämme teitä ilmoittamaan yhteydenotossanne:

- lyhyen kuvauksen onnettomuuden teille aiheuttamasta vahingosta

- korvausvaatimuksenne

- omistamanne tai hallitsemanne tilan tunnistetiedot (osoite ja kiinteistötunnus)

- yhteystietonne

Virkistyshaitan korvaukset

VR Group on teettänyt Kinnin ympäristöonnettomuudesta johtuen Ramboll Finland Oy:llä objektiivisen ja tasapuolisen laskentakaavan kiinteistönomistajien tilapäisen virkistyskäyttöhaitan määrittämiseksi. Laskentamenettelyssä haitta-alue on jaettu kuuteen eri haittavyöhykkeeseen perustuen viranomaisten asettamiin vedenkäyttösuosituksiin. VR Group maksaa yhteiskuntavastuullisena toimijana rantakiinteistöjen omistajille korvauksia virkistyskäyttöhaitasta laskentakaavan mukaisesti. Korvauksia on tarjottu haittavyöhykkeiden noin 300 kiinteistönomistajalle, ja maksetut summat vaihtelevat virkistyskäyttöhaitan vaikutuksista ja kestosta riippuen. Muuta haittaa koskevat korvausvaatimukset käsitellään tapauskohtaisesti. 

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu