Nainen tähystelee luontoa

Ympäristötavoitteet suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Me VR Groupissa teemme osamme globaalissa ilmastotyössä, johon olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta.

Toiminnallamme pienennämme liikenteen ympäristövaikutuksia ja yhteiskunnan hiilijalanjälkeä. Samalla kannamme oman vastuumme Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisesta: olemme mukana puolittamassa liikenteen päästöjä vuoteen 2030 mennessä ja suuntaamassa kohti hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä.

 

YK:n kestävän kehityksen tavoite (SDG) YK:n määrittelemät alatavoitteet

VR Groupin ympäristötavoitteet 
2021-2025

Ilmastotekoja (13) 13.1 Parantaa kaikkien maiden kykyä sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin ja luonnonkatastrofeihin. Päästöjen vähentäminen: 
Kasvihuonekaasupäästöt suoritetta
kohden vähenevät 15 %
Edullista ja puhdasta energiaa (7) 7.3 Tuplata vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuuden maailmanlaajuinen parantumisvauhti. Energiatehokkuuden
lisääminen: 
Energian kulutus
suoritetta kohden
vähenee 15 %
Vastuullista kuluttamista (12) 12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.
12.3 Puolittaa vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuinen ruokajätteen määrä jälleenmyyjä- ja kuluttajatasolla sekä vähentää ruokahävikkiä tuotanto- ja jakeluketjuissa sadonkorjuun jälkeinen hävikki mukaan lukien.
12.4 Varmistaa vuoteen 2020 mennessä ympäristön kannalta kestävä kemikaalien ja jätteiden käsittely niiden koko elinkaaren ajan sovittujen kansainvälisten toimintakehysten mukaisesti ja vähentää merkittävästi niiden vapautumista ilmaan, veteen tai maahan, jotta haitalliset vaikutukset terveyteen ja ympäristöön voidaan minimoida.
12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin.
Materiaalitehokkuuden
lisääminen: 
Kierrätysaste on 80 %
Merkittävät toimittajat
sitoutuvat jatkuvaan
parantamiseen (uudet
sopimukset)

Kemikaaliturvallisuus: 
Ei merkittäviä vuotoja
(kpl)
VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu