Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto valvoo VR-Yhtymän hallintoa ja sitä, että yhtiön asioita hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden, lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen päätösten mukaisesti.

Hallintoneuvosto antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä. Se myös antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tilinpäätöstä ja tilintarkastuskertomusta koskevan lausuntonsa sekä käsittelee talous- ja vuosisuunnitelmat sekä seuraa niiden toteutumista.

VR-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvostoon voi kuulua vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi, ja se päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

VR-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen edustajat. Hallintoneuvostossa ovat edustettuina Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry, Rautatiealan Unioni RAU ry, Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry, Toimihenkilöliitto ERTO ry, Palvelualojen liitto PAM ry, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ja VR Akava ry. Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta he eivät ole hallintoneuvoston täysivaltaisia jäseniä.

VR-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvosto

Jäsenet

Anders Adlercreutz (r.)
Sanna Antikainen (ps.)
Seppo Eskelinen (sd.)
Hanna Holopainen (vihr.)
Vilhelm Junnila, puheenjohtaja (ps.)
Mai Kivelä (vas.)
Jouni Kotiaho (ps.)
Matias Marttinen (kok.)
Raimo Piirainen (sd.)
Arto Pirttilahti (kesk.)
Ruut Sjöblom (kok.)
Katja Taimela (sd.)

Henkilöstöjärjestöjen edustajat

Puheenjohtaja Juri Aaltonen, Toimihenkilöliitto ERTO ry
Puheenjohtaja Teppo Järnstedt, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry
Puheenjohtaja Olli-Pekka Nyman, VR Akava ry
Puheenjohtaja Tero Palomäki, Rautatiealan Unioni RAU ry
Puheenjohtaja Ismo Kokko, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Puheenjohtaja Johanna Wäre, Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry

 
 

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu