Sisäinen tarkastus

VR-konsernissa on riippumaton sisäinen tarkastus, joka raportoi hallinnollisesti toimitusjohtajalle ja toiminnallisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunta on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.

Sisäinen tarkastus arvioi ja varmistaa konsernin sisäisen valvonnan toimivuutta ja asianmukaisuutta noudattaen sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja. Hallituksen tarkastusvaliokunta hyväksyy puolivuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle valiokunnan kokouksissa.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

 

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu