Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan VR-Yhtymä Oyj:llä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT. 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu