Pesupalvelu

1.Yleisiä tietoja

Asiakirjan tuottaja ja palvelupaikkojen ylläpitäjä: 

VR FleetCare
Veturitie 44
00240 Helsinki 

Yhteyshenkilö
Juha Ohvo
+358 40 8621287
[email protected] 

Palvelupaikan nimi ja laji 

VR:n huoltotilat, lukuun ottamatta perusteellisen huoltopalvelun tiloja, joita tarjotaan suurnopeusjunia tai muunlaista erikoistiloja vaativaa liikkuvan kaluston huoltoa varten, (Direktiivin 2012/34 liitteen II kohdan 2e) mukaisesti), jäljempänä ”Huoltotilat”. 

Palvelupaikassa tarjottavien palveluiden laji: peruspalvelu. 

Tämä palvelupaikka-asiakirja on laadittu EY:n täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimusten mukaisesti. 

Asiakirjan julkaisupaikka

https://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/yrityksemme/liiketoiminta/kiinteistot/yksityisraiteiden-verkkoselostus/palvelukuvaukset/huolto-ja-kunnossapitotoimintojen-palvelut/pesupalvelu/

Asiakirjan voimassaoloaika ja päivitysprosessi

Tämä asiakirja on voimassa aikataulukautta 2024 koskevan verkkoselostuksen voimassaoloajan, 10.12.2023–14.12.2024.

Tämä asiakirja päivitetään vuosittain verkkoselostuksen julkaisemisen yhteydessä, elleivät muutokset niiden sisältöön edellytä ylimääräisiä päivityksiä (esim. muutokset kustannuksissa).

Asiakirjaan tehdyt muutokset

Asiakirjojen julkaisun jälkeen niihin on tehty seuraavat muutokset (sisältäen lyhyen kuvaukseen kyseisistä muutoksista): 

Tämä palvelukuvaus:
• Muutettu asiakirjan rakennetta ja muotoilua 19.4.2024

  • Lisätty yhteystiedot ja voimassaoloaika

2. Palvelupaikat 

Puh: 029 4343

Asiakaspalvelu: [email protected]

Myynti: [email protected]

Helsingin varikko
Veturitie 44
00240 Helsinki

Oulun varikko
Ratamestarintie 3
90140 Oulu

Pieksämäen varikko
Kukkaroniementie 31
76100 Pieksämäki

Kouvolan Varikko
Veturitalli 177
45100 Kouvola

Tampereen varikko
Veturikatu 30
33820 Tampere 

Erillisiä läpiajettavia junakaluston pesukoneita löytyy Helsingin varikolta 2 kpl (lähiliikenne ja kaukoliikennekalusto) ja Oulun varikolta 1 kpl. Palvelupaikkojen tarkemmat kuvaukset löytyvät: Toimipisteet | VR Fleetcare

 

3. Palvelukuvaus

VR FleetCare tarjoaa junien pesupalveluita, joihin sisältyy myös pesulaitteiden kapasiteetin käytön koordinointi. Palveluntuottaja noudattaa kapasiteetinhallinnassa kuvattua prosessia ja jakaa sitä tasapuolisesti palvelua tarvitseville. Palvelutuottaja raportoi tehdyn työn asiakkaille. 

Asiakas/operaattori huolehtii itse pesutoimenpiteestä ajamalla junan pesuhallin läpi ja vastaa kaluston siirtämisestä pesutoimenpiteen aikana. Asiakkaan on myös noudatettava palveluntuottajan ohjeita pesuhallin käytön rajoituksista talvikaudella. 

Lähtökohtaisesti VR FleetCare hankkii pesuhalleihin tarvittavan kalustokohtaisen ohjelmiston, jos sitä ei löydy nykyisestä valikoimasta. Tämä laskutetaan erikseen. 

Pesupalvelu sisältää myös pesuaineet ja pesuveden. 

Huom! Käytössä olevien koneiden ja laitteiden tekninen kapasiteetti voi rajoittaa ko. kalustokohtaista palvelutarjontaa eri paikkakunnilla.

4. Hinnoittelumalli

Läpiajettavien junakaluston pesukoneiden laskutus perustuu suoritettujen ulkopesujen määrään. Pesusuorite hinnoitellaan pestävän kalustoyksikön pituuden perusteella. Pesusuoritteen kesto on määräävin tekijä. Seuranta tehdään esim. RFID-tekniikkaa hyödyntämällä. 

Raatopesujen osalta laskutus perustuu hallivuokraan sekä pesuhallin kaivojen tyhjennykseen ja desinfiointiin. Pesuhallin käytöstä laskutetaan käytön mukaan kuukausittain. 

Määräalennuksista voidaan neuvotella tapauksissa, joissa asiakkaan ostovolyymit ovat huomattavia. 

Palvelun hinta läpiajettavassa pesukoneessa / pesty yksikkö 

Runko = 1 vaunu / veturi 

Rungon pituus max. 25 m 

Junayksikkö = runkojen lukumäärä tai junayksikön pituus 

Hinta ei sisällä kalustokohtaista pesuohjelman hankkimista. 

Runkojen
lukumäärä    Pituus, m       Hinta €, alv 0%

1                    14                  65

2                    25                  86

3                    50                  116

4                    75                  154

5                    100                190

6                    125                240

 

Palvelun hinta pesuhallissa / tunti

Raatopesuista sovitaan tapauskohtaisesti. Hallivuokra on 24 € / h ja pesuhallin kaivojen tyhjennys sekä desinfiointi on 535 € per kerta. Jos kyseessä on esimerkiksi iso eläinraato tai muu kuin eläinraato, on pesuhalli lähtökohtaisesti pois käytöstä 24 tuntia. 

Palveluntuottaja toimittaa sähköisesti kuukausittain yhteenvedon pestyistä rungoista (runkonumero ja pesuajankohta). Lisäksi palveluntuottaja raportoi pesukoneen käyttöasteen vuosittain asiakkaalle/operaattorille. 

Palveluntuottaja tarjoaa pesupalvelua ympärivuorokautisesti ja seitsemänä (7) päivänä viikossa, poislukien huoltoseisokkeihin kuluva aika sekä palvelukuvauksessa määritelty sääolosuhteisiin perustuva este.

 

5. Sopimusmalli ja kapasiteetin varaaminen 

Jokaisen palvelun tilaajan (asiakas/operaattori) kanssa tehdään palvelusopimus. 

Palvelun tilaaja toimittaa VR FleetCarelle vuosiarvion pesumääristä sekä toivotuista pesuajankohdista (viikonpäivät ja kellonajat) edellisen vuoden marraskuun aikana. Menossa olevan sopimuskauden aikana, on uuden asiakkaan toimitettava pesumääräarvio vähintään kaksi kuukautta ennen pesutarvetta. VR FleetCare laatii tämän perusteella alustavan vuosittaisen pesusuunnitelman sekä tunnistaa mahdolliset ristiriitatilanteet eri tilaajien suunnitelmien välillä. 

Mahdolliset päällekkäiset varaukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla tilaajien kanssa. Mikäli ristiriitatilanteisiin ei löydy sopimalla ratkaisua, ratkaisee VR FleetCare pesujärjestyksen tasapuolisuutta noudattaen. Pesujärjestys ratkaistaan siten, että kullekin tilaajalle varataan ensisijaisesti toivottuja pesuajankohtia tilausmäärien mukaisessa suhteessa.

 Pesuhallin käyttö on rajoitettua talvisin, koska ulkopesuja ei voi suorittaa pakkasrajan ylittyessä. Pakkasraja on -4 astetta ja pesuhallin käytöstä on sovittava tapauskohtaisesti 0:n ja -4 asteen lämpötilavälillä, jotta estetään pesuhallin jäätyminen ja siitä seuraava laitteiston rikkoutuminen. Asiakas/operaattori on velvollinen korvaamaan palveluntuottajan laitteelle aiheutuneet korjauskustannukset, mikäli asiakas/operaattori ei noudata pakkasrajaa ja laitteisto rikkoutuu. Lämpötilan laskiessa pesutulos heikkenee, joten palveluntuottaja ei takaa hyvää pesutulosta +4:n ja -4 asteen välillä. 

Rataverkon haltijan liikenteenohjaus voi rajoittaa pesuhallin käyttöä vaihtotöiden ruuhkahuippuina vaihtotöiden sujuvuuden takaamiseksi tai muuttaa palveluntuottajan laatimaa suunnitelmaa. Kaluston soveltuvuus eri pesukoneille (kalustotekniset asiat, pesukoneiden ohjelmisto) voi myös rajoittaa palvelun käyttöä. Toimittajalla on oikeus harkintansa mukaan tilapäisesti ohjata kalustoa toiseen pesuhalliin Helsingin varikolla Ilmalassa (oletuksena, että alkuperäinen pesupalvelupaikka suunniteltu Helsingin varikolle). 

Palveluntuottaja ilmoittaa etukäteen ulkopesukoneen suunnitellut huollot ja ottaa ne huomioon kapasiteetin jaossa. Ennakoimattomien käyttökatkojen jälkeen jono puretaan alun perin sovitussa järjestyksessä.

Raatopesut on tilattava aina palveluntuottajalta erikseen. Raatopesun jälkeen pesuhallin kaivo on tyhjennettävä ja desinfioitava ja ulkopesukone on pois normaalista pesukäytöstä maksimissaan 24 tunnin ajan. Raatopesu suoritetaan kuormituksesta riippuen noin 48 tunnin kuluessa tilauksesta. Kapasiteettitilanteesta riippuen on mahdollista sopia raatopesusta myös nopeammalla aikataululla. Suoritetun raatopesun jälkeen pesujono puretaan alun perin sovitussa pesujärjestyksessä. 

Palvelun ensimmäinen vuosi on käyttöönottovuosi, jolloin palvelun toteuttamista kokeillaan ja seurataan, ja jonka jälkeen toimintamallin toimivuutta arvioidaan. Mikäli todetaan korjaustarpeita, palvelua muutetaan tarvittavalla tavalla.

 

 

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu