Sorvauspalvelu

 

1.Yleisiä tietoja

Asiakirjan tuottaja ja palvelupaikkojen ylläpitäjä: 

VR FleetCare
Veturitie 44
00240 Helsinki

Yhteyshenkilö
Juha Ohvo
+358 40 8621287
[email protected] 

Palvelupaikan nimi ja laji 

VR:n huoltotilat, lukuun ottamatta perusteellisen huoltopalvelun tiloja, joita tarjotaan suurnopeusjunia tai muunlaista erikoistiloja vaativaa liikkuvan kaluston huoltoa varten, (Direktiivin 2012/34 liitteen II kohdan 2e) mukaisesti), jäljempänä ”Huoltotilat”. 

Palvelupaikassa tarjottavien palveluiden laji: peruspalvelu. 

Tämä palvelupaikka-asiakirja on laadittu EY:n täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimusten mukaisesti. 

Asiakirjan julkaisupaikka

https://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/yrityksemme/liiketoiminta/kiinteistot/yksityisraiteiden-verkkoselostus/palvelukuvaukset/huolto-ja-kunnossapitotoimintojen-palvelut/sorvauspalvelu

Asiakirjan voimassaoloaika ja päivitysprosessi

Tämä asiakirja on voimassa aikataulukautta 2024 koskevan verkkoselostuksen voimassaoloajan, 10.12.2023–14.12.2024.

Tämä asiakirja päivitetään vuosittain verkkoselostuksen julkaisemisen yhteydessä, elleivät muutokset niiden sisältöön edellytä ylimääräisiä päivityksiä (esim. muutokset kustannuksissa).

Asiakirjaan tehdyt muutokset

Asiakirjojen julkaisun jälkeen niihin on tehty seuraavat muutokset (sisältäen lyhyen kuvaukseen kyseisistä muutoksista): 

Tämä palvelukuvaus:
• Muutettu asiakirjan rakennetta ja muotoilua 19.4.2024

  • Lisätty yhteystiedot ja voimassaoloaika

2. Palvelupaikat 

Puh: 029 4343

Asiakaspalvelu: [email protected]

Myynti: [email protected]

Helsingin varikko
Veturitie 44
00240 Helsinki

Oulun varikko
Ratamestarintie 3
90140 Oulu 

Palvelupaikkojen tarkemmat kuvaukset löytyvät: Toimipisteet | VR Fleetcare

3. Palvelukuvaus

VR FleetCare myy sorvauspalvelua, joka sisältää itse sorvauspalvelun toteuttamisen siihen tarvittavilla laitteilla sekä palveluiden käytön koordinoinnin.

Kuoppasorvikapasiteetti jakaantuu kahdelle sorville Helsingin varikolla ja yhteen Oulun varikon sorviin. Tandem-sorvi Helsingin varikolla on ensisijaisesti tarkoitettu huolto- ja vikasorvaukseen, jolla telin molemmat pyöräkerrat sorvataan samanaikaisesti. Helsingin varikon Single-sorvi on ensisijaisesti tarkoitettu vikasorvaukseen ja poikkeustilanteissa kapasiteetin tasaamiseen, jolla sorvataan yksi pyöräkerta kerrallaan. Oulun varikon Single-sorvi on ensisijaisesti tarkoitettu huolto- ja vikasorvaukseen.

Tilaaja (asiakas/operaattori) vastaa siitä, että se toimittaa junan ajallaan sorvattavaksi ja asettaa junan sorvausvalmiuteen sekä siirtää junan pois sorvaushallista sorvauksen päätyttyä. Pakkaskaudella sorvausvalmiuteen asettamiseen kuuluu myös wc- ja vesitysjärjestelmän tyhjennys jäätymisten estämiseksi sorvauksen aikana, minkä lisäksi tilaajan tulee varmistaa, että telit eivät ole jäässä (kaluston alustan tulee olla sulatettu ennen sorvausta).

Sorvausvalmiudella tarkoitetaan sitä, että juna on virraton/maadoitettu ja siitä on jarrut irrotettu sekä paikallaanpysyminen varmistettu joko seisontajarrulla tai pysäytyskengillä.

Tilaaja on velvollinen toimittamaan VR FleetCarelle kalustonsa telien ja pyöräkertojen teknisen dokumentaation, mm. kalustokohtaiset sorvausspesifikaatiot, sallitut halkaisijaerot, sekä kaiken muun tarvittavan informaation. Tilaaja vastaa toimittamastaan dokumentaatiosta ja informaatiosta.

VR FleetCare vastaa sorvauspalvelun kapasiteetin hallinnasta ja sen jakamisesta sekä palvelun tuottamisesta tasapuolisesti. Palvelussa VR FleetCare on velvollinen työn suorittamisen jälkeen jättämään junan sorvaushallin ulkopuolelle vastaavaan tilaan kuin operaattori on junan toimittanut.

Pyöräkertaprofiilin muutos edellyttää erillistä tilausta. Lähtökohtaisesti VR hankkii sorveihin tarvittavan kalustokohtaisen ohjelmiston, jos sitä ei löydy nykyisestä valikoimasta. Tämä laskutetaan erikseen.

Huom! Käytössä olevien koneiden ja laitteiden tekninen kapasiteetti voi rajoittaa kalustokohtaista ko. palvelutarjontaa eri paikkakunnilla.

Sorvauspöytäkirja toimitetaan tilaajalle sorvaustyön yhteydessä.

4. Hinnoittelumalli

Laskutus toteutuneen määrän mukaan. Hinta 373 €/tunti alv.0%, sorvausajankohta huomioiden. (Minimiveloitus 1h). Sorvauspalvelun käytöstä laskutetaan käytön mukaan kuukausittain.

Hinta ei sis. kalustokohtaista sorvausohjelman hankkimista. Määräalennuksista voidaan neuvotella tapauksissa, joissa asiakkaan ostovolyymit ovat huomattavia

5.  Sopimusmalli ja kapasiteetin varaaminen

Jokaisen palvelun tilaajan (asiakas/operaattori) kanssa tehdään palvelusopimus. Palvelun tilaaja toimittaa VR FleetCarelle vuosiarvion sorvaustarpeestaan (kalustokohtainen tarve yksiköittäin) sekä toivotuista sorvausajankohdista (viikonpäivät ja kellonajat). VR FleetCare laatii tämän perusteella alustavan vuosittaisen sorvaussuunnitelman sekä tunnistaa mahdolliset ristiriitatilanteet eri tilaajien suunnitelmien välillä.

Mahdolliset päällekkäiset varaukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla tilaajien kanssa. Mikäli ristiriitatilanteisiin ei löydy sopimalla ratkaisua, ratkaisee VR FleetCare sorvausjärjestyksen tasapuolisuutta noudattaen. Sorvausjärjestys ratkaistaan siten, että kullekin tilaajalle varataan ensisijaisesti toivottuja sorvausajankohtia tilausmäärien mukaisessa suhteessa.

Vuosiarvion perusteella VR FleetCare vahvistaa tilauksen ja mahdolliset sorvausajankohdat aina kalenterivuodeksi kerrallaan. VR FleetCare toimittaa tilaajalle yksityiskohtaisen sorvausaikataulun kullekin kalenterikuukaudelle viimeistään kaksi viikkoa ennen kuukauden alkua. Sorvausaikataulussa tilaajalle varataan sorvausaika tunnin tarkkuudella. Tilaaja vahvistaa sille varatun sorvausajan käyttämisen viimeistään viikkoa ennen kunkin kalenterikuukauden alkua.

Tämän lisäksi sorvauspalvelua myydään tilausjärjestyksessä työjonoon vähintään seitsemän vuorokauden päähän varaushetkestä. Kapasiteetin salliessa sorvauspalvelua tarjotaan myös viikonloppuisin ja yöaikaan.

Poikkeustilanteita varten VR FleetCare pyrkii jättämään sorvikapasiteettia mahdollisiin kiireellisiin sorvaustarpeisiin siten, että sorvaukseen olisi kapasiteetin niin salliessa, mahdollista päästä myös alle seitsemän vuorokauden sisällä. Tällöin sorvaus sijoitetaan työjonon seuraavaan vapaaseen ajankohtaan. VR FleetCare veloittaa tällöin normaalin sorvaustyön lisäksi kiireellisen työn lisän.

Mikäli tilaaja haluaa muuttaa ennalta suunniteltua sorvausajankohtaa, on muutos tehtävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen sovittua sorvausajankohtaa. Sorvausajankohdan muutosten ajoituksessa noudatetaan samoja yllä kuvattuja periaatteita kuin sorvauksen ajoituksessa muutoinkin.

VR FleetCare ilmoittaa suunnitellut huoltoseisokit etukäteen. Toimittajalla on Helsingissä oikeus harkintansa mukaan käyttää sorvaukseen Helsingin varikon sorveja. Single-sorvi varataan ensisijaisesti kiireellisiä sorvaustarpeita varten. Käyttökatkojen jälkeen jono puretaan alun perin sovitussa sorvausjärjestyksessä.

Palvelun ensimmäinen vuosi on käyttöönottovuosi, jolloin palvelun toteuttamista kokeillaan ja seurataan, ja jonka jälkeen toimintamallin toimivuutta arvioidaan. Mikäli todetaan korjaustarpeita, palvelua muutetaan tarvittavalla tavalla. 

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu