Vaunujen huolto- ja kunnossapitopalvelut

 

1.Yleisiä tietoja

Asiakirjan tuottaja ja palvelupaikkojen ylläpitäjä: 

VR FleetCare
Veturitie 44
00240 Helsinki 

Yhteyshenkilö
Juha Ohvo
+358 40 8621287
[email protected]


Palvelupaikan nimi ja laji

VR:n huoltotilat, lukuun ottamatta perusteellisen huoltopalvelun tiloja, joita tarjotaan suurnopeusjunia tai muunlaista erikoistiloja vaativaa liikkuvan kaluston huoltoa varten, (Direktiivin 2012/34 liitteen II kohdan 2e) mukaisesti), jäljempänä ”Huoltotilat”.

Palvelupaikassa tarjottavien palveluiden laji: peruspalvelu. 

Tämä palvelupaikka-asiakirja on laadittu EY:n täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimusten mukaisesti. 

Asiakirjan julkaisupaikka

https://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/yrityksemme/liiketoiminta/kiinteistot/yksityisraiteiden-verkkoselostus/palvelukuvaukset/huolto-ja-kunnossapitotoimintojen-palvelut/XXX

Asiakirjan voimassaoloaika ja päivitysprosessi

Tämä asiakirja on voimassa aikataulukautta 2024 koskevan verkkoselostuksen voimassaoloajan, 1.5.20204–14.12.2024.

Tämä asiakirja päivitetään vuosittain verkkoselostuksen julkaisemisen yhteydessä, elleivät muutokset niiden sisältöön edellytä ylimääräisiä päivityksiä (esim. muutokset kustannuksissa).

Asiakirjaan tehdyt muutokset

Asiakirjojen julkaisun jälkeen niihin on tehty seuraavat muutokset (sisältäen lyhyen kuvaukseen kyseisistä muutoksista): 

Tämä palvelukuvaus:
• Ei muutoksia

 

2. Palvelupaikat

Puh: 029 4343

Asiakaspalvelu: [email protected]
Myynti: [email protected]

Helsingin varikko
Veturitie 44
00240 Helsinki 

Kouvolan tavaravaunukorjaamo
Valvomontie 6
45100 Kouvola

Palvelukonepaja, Pieksämäki
Vanha Jäppiläntie 60
76120 Pieksämäki

Oulun Varikko
Ratamestarintie 3
90140 Oulu

Tampereen tavaravaunukorjaamo
Lempääläntie 10
33100 Tampere

Palvelupaikkojen tarkemmat kuvaukset löytyvät: Toimipisteet | VR Fleetcare

 

3. Palvelukuvaus

VR FleetCare tarjoaa vaunujen huolto- ja kunnossapitopalveluita tavarankuljetus- ja puunkuljetusvaunuihin, säiliövaunuihin sekä henkilöliikenteen vaunuihin (ml. autonkuljetusvaunut) seuraavilla palvelupaikoilla: Kouvolan tavaravaunukorjaamo, Helsingin Varikko, Oulun Varikon tavaravaunukorjaamo, Pieksämäen Konepaja ja Tampereen tavaravaunukorjaamo. Käytössä olevat koneet ja laitteet sekä niiden tekninen kapasiteetti voivat rajoittaa kalustokohtaista palvelutarjontaa eri paikkakunnilla.

Vaunujen huolto- ja kunnossapitopalvelut sisältää mm. määrävälihuollot, ennakoivan kunnossapidon, vikakorjaukset sekä komponenttien ja osien vaihdot. Komponenttien ja osien vaihdot sisältävät mm. kalustoon kiinnitettyjen pyöräkertojen ja telien vaihtopalvelut; jarrujärjestelmien tarkastukset ja huollot; ja hydrauliikkaan, pneumatiikkaan sekä elektroniikkaan liittyvät huoltopalvelut.

 

4. Hinnoittelumalli

Laskutus toteutuman mukaan. Hinta palveluistamme määräytyy tapauskohtaisesti asiakkaan kaluston- ja tarpeen mukaan. Määräalennuksista voidaan neuvotella tapauksissa, joissa asiakkaan ostovolyymit ovat huomattavia.

Perushinta 142 € alv 0 % / tunti 

Perushintaa täydennetään suoritettavien palveluiden, kuten kevyiden ja raskaiden huoltopalveluiden, muutostöiden, mobiilipalveluiden sekä muiden palveluiden mukaisesti vastaavine lisämaksuineen ja alennuksineen.

Lisämaksuja ja -alennuksia määritettäessä otetaan ensisijaisesti huomioon tarvittavien huoltotilojen yksilölliset vaatimukset, teknisten palvelujen laajuus, tilauksen määrä ja aika (esim. tilauksen lyhytaikaisuus, vaadittu toteuttamisaika), asiakkaan yksilölliset sertifiointivaatimukset,  dokumentaatio, asiakkaan järjestelmien noudattaminen, kalusto- ja komponenttikohtaiset tekniset ja koulutusvaatimukset, koulutustodistukset ja yksilöllinen logistiikan järjestäminen ja käsittely mukaan lukien  kalustontoimitus, materiaalilogistiikka ja tilausten hallinta.

5. Sopimusmalli ja kapasiteetin varaaminen

Jokaisen palvelun tilaajan (Asiakas/operaattori) kanssa tehdään palvelusopimus. Tilaaja on velvollinen toimittamaan VR FleetCarelle kalustonsa teknisen dokumentaation sekä kaiken muun tarvittavan informaation. Tilaaja vastaa toimittamastaan dokumentaatiosta ja informaatiosta.

VR FleetCare laatii palveluntilaajan toimittaman palvelutarpeen perusteella alustavan vuosittaisen palvelusuunnitelman sekä tunnistaa mahdolliset ristiriitatilanteet eri tilaajien suunnitelmien välillä. Tilaajan tulee määritellä palvelulle myös toivottu läpimenoaika eli, suoritetaanko palveluita esim. 24/7-toimintoina, päivävuorossa vai jonain muuna palveluajankohtana.

Mahdolliset päällekkäiset varaukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla tilaajien kanssa. Mikäli ristiriitatilanteisiin ei löydy sopimalla ratkaisua, ratkaisee VR palvelujärjestyksen tasapuolisuutta noudattaen. Palvelujärjestys ratkaistaan siten, että kullekin tilaajalle varataan ensisijaisesti toivottuja palveluajankohtia tilausmäärien mukaisessa suhteessa.

Palvelun ensimmäinen vuosi on käyttöönottovuosi, jolloin palvelun toteuttamista kokeillaan ja seurataan, ja jonka jälkeen toimintamallin toimivuutta arvioidaan. Mikäli todetaan korjaustarpeita, palvelua muutetaan tarvittavalla tavalla.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu