Nainen ja mies työskentelemässä varikolla

Visio, strategia ja arvot 

Teemme joka päivä parhaamme, jotta lunastamme asemamme vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijänä. Samalla vauhditamme matkaa kohti hyvinvoivaa ja hiilineutraalia Suomea.

Matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritysemme on pitänyt suomalaisen yhteiskunnan liikkeessä jo lähes 160 vuoden ajan.

Olemme Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi – tämä on visiomme ja toimintamme tarkoitus. Kyse on siitä, että tähtäämme kaikessa toiminnassamme huipulle. Samalla uskomme, että menestyksemme hyödyttää laajemmin myös yhteiskuntaa ympärillämme.

Hyvinvointi lisääntyy, kun mahdollistamme arjen sujuvan liikkumisen ja toimimme teollisuuden tukijalkana logistiikassa. Lisäksi vähennämme liikenteen päästöjä ja sitä kautta hillitsemme ilmastonmuutosta.

Etenemme kohti visiota strategialla, joka painottaa asiakaslähtöisyyttä, kasvua ja vastuullisuutta. Olemme valmiina voittamaan, joka päivä. Uskomme, että vastuullisen liiketoiminnan kautta ja strategiamme toteutuessa myös asiakkaamme ja koko yhteiskunta voittavat.

Vastuullisuus on liiketoimintojamme ja kasvualueitamme kokoava teema, joka luo yhtiöllemme yhteisen arvopohjan. Meille vastuullisuuden olennaisimpia osa-alueita ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, työntekijäkokemus sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. 

 

Uskomme, että vastuullisen liiketoiminnan kautta ja strategiamme toteutuessa myös asiakkaamme ja koko yhteiskunta voittavat.

Näytämme suuntaa kestävälle kasvulle

Strategiamme rakentuu asiakkaan ympärille. Haluamme vastata asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin – ja ylittää odotukset. Onnistumisen takana on hyvä yhdessä tekemisen henki. Uskomme, että panostaminen työntekijäkokemukseen tuottaa myös parhaan asiakaskokemuksen ja tuloksen.

Hyödynnämme vankkaa osaamistamme, kun suuntaamme kohti tulevaa. Uudistumme ja kehitymme jatkuvasti asiakasta kuunnellen. Samalla huolehdimme toimivasta perustasta, kuten täsmällisyydestä, toimitusvarmuudesta ja turvallisuudesta.

Luotamme digitalisaatioon ja uusiin teknologioihin, kun parannamme asiakaskokemusta ja tehokkuutta sekä etsimme kasvua ketterästi innovoiden.

Näemme uutta kasvupotentiaalia kaupunkiliikenteessä, ovelta ovelle -matkaketjuissa, uusissa lisäpalveluissa, laajemmissa logistiikkaratkaisuissa ja erilaisen raidekaluston kunnossapidossa. Tarkastelemme kasvumahdollisuuksia myös kansainvälisesti, erityisesti Pohjoismaiden lähimarkkinoilla.

Kasvun kautta toimintamme kädenjälki suurenee. Samalla kun edistämme kestävän raide- ja joukkoliikenteen suosiota, vähennämme asiakkaidemme ja koko yhteiskunnan päästöjä.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu