Nainen ja mies työskentelemässä varikolla

Vision, strategi och värderingar

Vi gör vårt bästa varje dag för att försvara vår ställning som föregångare när det gäller ansvarsfull affärsverksamhet. Samtidigt påskyndar vi resan mot ett välmående och kolneutralt Finland. 

Vårt serviceföretag inom resande, logistik och underhåll har hållit det finländska samhället i rörelse under nästan 160 års tid.

Vi arbetar mot gemensamma mål för världens bästa – det här är vår vision och syftet med vår verksamhet. Det handlar om att vi siktar mot toppen i all vår verksamhet. Samtidigt tror vi på att vår framgång också kommer att gynna samhället runt oss.

Välbefinnandet ökar när vi möjliggör smidig trafik i vardagen och stöder industrin inom logistik. Dessutom minskar vi trafikutsläppen och därigenom bromsar vi klimatförändringen.

Vi strävar mot vår vision med en strategi som prioriterar kundorientering, tillväxt och ansvarsfullhet. Vi är redo att vinna, varje dag. Vi tror på att genom en ansvarsfull affärsverksamhet och när vår strategi blir verklighet vinner också våra kunder och hela samhället.

Ansvarsfullhet är ett samlande tema för vår affärsverksamhet och våra tillväxtområden, som skapar en gemensam värdegrund för vårt bolag. De väsentliga delområdena gällande ansvarsfullheten för vårt företag är säkerhet, kundorientering, anställdas upplevelse samt miljö- och samhällsansvar.

 

Vi tror på att genom en ansvarsfull affärsverksamhet och när vår strategi blir verklighet vinner också våra kunder och hela samhället.

Vi visar vägen för hållbar tillväxt

Vår strategi bygger på kunden. Vi vill svara på kundernas behov och önskemål – och överträffa förväntningarna. Bakom framgång finns en bra samarbetsanda. Vi anser att investering i medarbetarupplevelsen även skapar den bästa kundupplevelsen och resultatet.

Vi utnyttjar vårt gedigna kunnande när vi siktar mot framtiden. Vi förnyas och utvecklas kontinuerligt utifrån kundernas önskemål. Samtidigt förvaltar vi en väl fungerande grund, såsom punktlighet, leveranssäkerhet och säkerhet.

Vi förlitar på digitalisering och nya teknologier när vi förbättrar kundupplevelsen och effektivitet samt söker tillväxt genom smidiga innovationer.

Vi ser ny tillväxtpotential i stadstrafiken, resekedjor från dörr till dörr, nya tilläggstjänster, mer omfattande logistiklösningar och underhåll av spårmateriel. Vi söker tillväxtmöjligheter även internationellt, särskilt på den nordiska närmarknaden.

Genom tillväxt kommer vår verksamhets avtryck att öka. Samtidigt som vi främjar populariteten för spår- och kollektivtrafiken minskar vi våra kunders och hela samhällets utsläpp.

 

(Videon på finska)

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu