En pojke

Vision, strategi och värderingar

Vi arbetar mot gemensamma mål för världens bästa – det här är vår vision och syftet med vår verksamhet. Vi på VR är föregångare när det gäller att skapa framtidens hållbara rörlighet till fördel för hela samhället.

Vi ser till att människor och varor kommer fram till sina destinationer på ett ansvarsfullt sätt varje dag. Vi erbjuder de säkraste och miljövänligaste transporterna. Våra omfattande och tillgängliga tjänster är för alla. När vi möjliggör smidiga resor i vardagen och stöder industrin, håller vi samhället i rörelse och ökar välbefinnandet.

Genom att öka populariteten för spår- och stadstrafiken minskar vi våra kunders och hela samhällets utsläpp. På så sätt främjar vi en miljövänlig morgondag och deltar i begränsningen av klimatförändringarna.

Vår strategi

Ju bättre vi lyckas, desto mer gynnas hela samhället – genom tillväxt kommer vår verksamhets avtryck att öka. Det är därför vi gör vårt bästa varje dag och strävar mot toppen i all vår verksamhet.

Vi drar nytta av vår fina 160-åriga historia och använder vår gedigna erfarenhet för att påskynda framtidens ansvarsfulla trafik. Vi är redo att kontinuerligt förnyas och utvecklas, och vi lyssnar på våra kunder.

Vi strävar mot vår vision med en strategi som fokuserar på tre mål:

  • Nöjda kunder bidrar till tillväxt
  • Effektivitet skapar en lönsam framtid
  • Engagerande medarbetare skapar framgång

Genom tillväxt kommer vår verksamhets avtryck att öka

Samtidigt som vi främjar populariteten för spår- och kollektivtrafiken minskar vi våra kunders och hela samhällets utsläpp.

I vår strategi är vårt företags kärnverksamhet passagerartrafiken i Finland och Sverige samt godstrafiken i Finland. Våra affärsenheter är VR Fjärrtrafik, VR Stadstrafik och VR Transpoint (logistik).

VR Fjärrtrafik ansvarar för fjärrtågtrafiken och de tjänster som ingår i den. VR Stadstrafik består av VR Sverige i Sverige, VR:s närtågstrafik i Finland, Pohjolan Liikenne och Tammerfors spårvagnstrafik. Huvuduppgiften för VR FleetCare är högklassigt och kostnadseffektivt underhåll av VR:s spårmateriel, och FleetCare spelar en viktig roll i att förbättra VR:s kundupplevelse. Dessutom erbjuder FleetCare komponentunderhåll, modernisering av materiel och tillverkning av vagnar samt digitala produkter för europeiska kunder.

Ju bättre vi lyckas, desto mer gynnas hela samhället. Det är därför vi gör vårt bästa varje dag och strävar mot toppen i all vår verksamhet.

Värderingarna styr vårt dagliga arbete och beslutsfattande – de håller oss på rätt spår och på vägen. Våra värderingar är: vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi bidrar till utveckling. En värderingsbaserad VR-kultur förenar oss och hjälper oss att genomföra vår strategi och uppnå våra mål. På VR tror vi att en bra arbetskultur möjliggör företagets framgång, och därför satsar vi stort på att bygga en värderingsbaserad kultur.

Vardena
VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group