Medier

VR Groups mediedesk betjänar mediernas representanter.

Kontaktuppgifter för medier

VR Groups kommunikationsenhet betjänar medierna på journumret 02 9434 7123. På vardagskvällarna och under veckosluten är jourtjänsten öppen vid akuta störningar.

Kommunikationsenhetens e-postadress är viestinta@vr.fi.

Kommunikationsdirektör
Tatu Tuominen
tfn 040 8625 685