En kvinna i tåget

Vår affärsverksamhet

Vårt företags kärnverksamhet är passagerartrafiken i Finland och Sverige samt godstrafiken i Finland. Vi betjänar både konsument- och företagskunder.

Våra affärsenheter är VR Fjärrtrafik, VR Stadstrafik och VR Transpoint (logistik): 

  • VR Fjärrtrafik sköter fjärrtågstrafik i Finland och erbjuder även restaurang- och kafétjänster i tåg och på stationer.
  • I VR Stadstrafiks verksamhet ingår närtågstrafik, spårvagns- och busstrafik i Finland och Sverige.
  • VR Transpoint producerar logistiktjänster både på räls och landsvägar i Finland.

Därtill utför VR FleetCare ett effektivt underhåll av materielen och möjliggör därigenom en konkurrenskraftig person- och godstrafik.

Inom företaget ansvarar trafikproduktionen för lok och lokförare samt hanterar störningssituationer. Fastighetsenheten tar för sin del hand om fastigheterna och sköter uthyrningen av lokaler. Dessa gemensamma funktioner främjar enheternas framgång och stöder uppnåendet av målsättningarna.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu