Affärsverksamheter

Vår koncerns affärsverksamheter betjänar konsument- och företagskunder.

VR sköter passagerartrafiken på tåg, bussar och spårvagnar. VR Transpoint producerar logistiktjänster på räls och däck. VR FleetCare för sin del erbjuder underhålls- och livscykeltjänster för spårmateriel. 

Dessutom ansvarar trafikproduktionen för loken och lokförarna samt hanterar störningar som en integrerad del av passagerartrafiken och järnvägslogistiken. Fastighetsenheten tar för sin del hand om fastigheterna och hyr ut lokalerna.

Våra koncerntjänster hjälper affärsverksamheter och enheter att lyckas och att uppnå sina mål. 

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu