En kvinna i tåget

Vår affärsverksamhet

Vårt företags kärnverksamhet är passagerartrafiken i Finland och Sverige samt godstrafiken i Finland. Vi betjänar både konsument- och företagskunder.

Våra affärsenheter är VR Fjärrtrafik, VR Stadstrafik och VR Transpoint (logistik): 

  • VR Fjärrtrafik sköter fjärrtågstrafik i Finland och erbjuder även restaurang- och kafétjänster i tåg och på stationer.
  • I VR Stadstrafiks verksamhet ingår närtågstrafik, spårvagns- och busstrafik i Finland och Sverige.
  • VR Transpoint producerar logistiktjänster både på räls och landsvägar i Finland.

Därtill utför VR FleetCare ett effektivt underhåll av materielen och möjliggör därigenom en konkurrenskraftig person- och godstrafik.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group