Järnvägstation

Fastigheter 

Vår fastighetsenhet underhåller, hyr ut och utvecklar fastigheterna som ägs av VR Group.

Fastighetsbeståndet omfattar maskinverkstäder, depå-, logistik- och stationsfastigheter samt kontors- och personalutrymmen i hela Finland.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group