Affärsverksamheter

VR Groups affärsverksamheter betjänar konsument- och företagskunder.

VR ansvarar för passagerartrafiken genom att erbjuda kollektivtrafikstjänster med tåg och bussar inom fjärr- och närtrafiken. VR Transpoint bedriver logistikverksamhet inom järnvägs- och landsvägslogistik. VR FleetCare underhåller, reparerar och tillverkar järnvägsmateriel och erbjuder experttjänster inom materielteknik.

Trafikproduktionen ansvarar för loken och sköter störningssituationer som en fast del av passagerartrafiken och järnvägslogistiken. VR Groups fastighetsenhet bedriver fastighetsutveckling och uthyrningsverksamhet.

Affärsverksamheterna stöds av koncerntjänsterna.

De huvudsakliga marknadsområdena för VR Groups affärsverksamheter är Finland och Ryssland.