Affärsverksamheter

VR Group består av tre affärsverksamheter som betjänar olika kundgrupper.

VR:s passagerartrafik erbjuder kollektivtrafikstjänster med tåg och bussar inom fjärr- och närtrafiken. VR Transpoint bedriver logistikverksamhet inom järnvägs- och landsvägslogistik. VR Track fokuserar på infrastruktur och erbjuder sina kunder planerings-, bygg- och underhållstjänster samt levererar järnvägsmaterial.

Marknadsområdena för VR Groups affärsverksamheter är Finland, Sverige och Ryssland.

Affärsverksamheterna stöds av enheterna för trafikproduktion och underhåll samt koncerntjänsterna.