VR Transpoint

VR Transpoint är en erfaren och mångkunnig expert inom logistik – både på järn- och landsvägar.

VR Transpoint tillhandahåller tjänster inom järnvägslogistik samt inom både inhemsk och internationell landsvägslogistik. Vi erbjuder effektivare logistik genom att på ett flexibelt sätt kombinera järnvägs- och landsvägstransporterna.

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartner producerar och utvecklar vi nya tjänster som stöder affärsverksamheten. Utöver transporter kan vi skräddarsy hela logistikkedjan med tilläggstjänster, från fabriken ända till hamnen.

Vi betjänar olika branscher mångsidigt. Våra kunder är inhemska och internationella företag som behöver logistiklösningar för råvaru- och produkttransporter.

Utveckling utifrån kundernas önskemål

Vi utnyttjar den senaste tekniken och utvecklar vår mångsidiga materiel för att svara på alla transportbehov. Våra starka sidor är erfarenhet och omfattande nätverk, både i Finland och utomlands.

Vi är en pålitlig partner inom östtrafiken. Vi tillhandahåller mångsidiga export-, import- och transittransporter inom järnvägslogistik jämte tilläggstjänster.

VR Transpoints omfattande serviceutbud och nätverk av samarbetspartner garanterar pålitliga och konkurrenskraftiga transporter för våra kunder. Vi skapar logistik som även gagnar våra kunders kunder.