Ratapihatyöntekijä ja tavaravaunu

Turvallisuus on tapamme toimia

Haluamme tarjota yhteiskunnalle turvallisimman tavan liikkua. Kannamme vastuuta kaikkien VR:läisten, matkustajiemme, asiakkaidemme, kuljetusten ja ympäristön turvallisuudesta.

Tavoitteemme on olla turvallisuudessa edelläkävijä. Kehitämme turvallisuustyötämme järjestelmällisesti, jotta kukaan työntekijöistämme ei loukkaannu työssään, matkustajat ja tavarat kuljetetaan turvallisimmin perille ja liikenteemme ei vahingoita ihmisiä tai ympäristöä. Teemme rautatieturvallisuuden eteen jatkuvasti yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

Kehitämme turvallisuuskulttuuriamme hyvällä, arvopohjaisella johtamisella, jossa huomioimme inhimillisten tekijöiden vaikutukset työssä onnistumiseen. Olemme sitoutuneita turvallisuusjohtamisen jatkuvaan parantamiseen.

Varmistamme, että VR:läisillä on turvalliset työolosuhteet ja osaaminen, jotta he voivat toimia turvallisesti. Käytämme kaikissa liikennemuodoissa hyvin hoidettua kalustoa.

Turvallisuus on kaikkien VR:läisten asia

Turvallisuus on tapamme toimia. Kokonaisvastuu turvallisuudesta on VR:n johdolla ja esihenkilöillä, mutta jokaisen VR:läisen täytyy puuttua riskialttiiseen toimintaan ja ilmoittaa turvallisuushavainnoistaan.

Otamme kaikki työntekijät mukaan turvallisuuden kehittämiseen kannustamalla avoimeen keskusteluun, raportointiin ja turvallisuutta parantavien kehitysehdotusten tekemiseen.

Seuraamme turvallisuuskehitystämme joka tasolla ja opimme turvallisuustapahtumista. Korjaamme havaitut turvallisuuspuutteet, nostamme onnistumisia esiin ja kannustamme palkitsemisjärjestelmillä turvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -ajatteluun, jonka mukaan kaikki tapaturmat ja vahingot ovat estettävissä.

Jätä rata rauhaan

VR, Väylävirasto ja poliisi varoittavat lapsia ja nuoria radalla liikkumisen vaarallisuudesta.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu