Ratapihatyöntekijä ja tavaravaunu

Säkerhet är vårt sätt att arbeta

Vi vill erbjuda samhället det säkraste sättet att resa. Vi ansvarar för säkerheten för alla våra medarbetaren, för passagerarna, kunderna och transporterna samtidigt som vi värnar om miljön.

Vårt mål är att vara en föregångare inom säkerheten. Vi utvecklar systematiskt vårt säkerhetsarbete så att ingen av våra medarbetare ska skadas vid sin arbetsplats och så att passagerare och gods transporteras till sin destination på bästa möjliga sätt, utan att vår trafik skadar varken människor eller miljön. Vi samarbetar ständigt med våra intressentgrupper gällande järnvägssäkerheten.

Vi utvecklar vår säkerhetskultur med värdebaserat ledarskap, där vi tar hänsyn till effekterna av mänskliga faktorer på framgången vid arbetet. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår säkerhetsledning.

Vi ser till att våra medarbetare har trygga arbetsförhållanden och kunskaper för att handla på ett säkert sätt. Vid alla våra trafikslag använder vi materiel som underhålls väl.

Säkerheten är viktig för alla medarbetare vid VR

Säkerheten är vårt sätt att arbeta. Det övergripande ansvaret för säkerheten ligger hos VR:s ledning och chefer, men varje VR-medarbetare måste ingripa om någonting riskfyllt händer och rapportera om säkerhetsobservationer.

Alla våra medarbetare är delaktiga i utvecklingen av säkerheten och uppmuntras till en öppen diskussion och rapportering samt till att delge förslag som förbättrar säkerheten.

Vi följer med vår säkerhetsutveckling på alla nivåer och tar lärdom av våra erfarenheter angående säkerheten. Vi åtgärdar observerade säkerhetsbrister, lägger märke till framgångar och använder belöningssystem för att uppmuntra till ständig utveckling av säkerheten. Vi har förbundit oss till principen för noll olyckor, enligt vilken alla olyckor och skador kan förhindras.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group