Koivunlehdet

Ympäristöpolitiikkamme

Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi – tämä on visiomme ja toimintamme tarkoitus. Me VR:llä luomme edelläkävijänä kestävän liikkumisen tulevaisuutta, koko yhteiskunnan hyväksi.

Työtämme ohjaavat arvot ovat välitämme, teemme yhdessä ja pyrimme parempaan. Rautatieliikenne on jo tunnustettu energiatehokkaimmaksi ja vähäpäästöisimmäksi kuljetusmuodoksi, joten kestävyys on vahvasti juurtunut toimintatapoihimme. Se on tärkeä osa strategiaamme – tunnistamme vastuumme kestävästä kehityksestä ja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisesta.

Ymmärrämme toimintamme ympäristövaikutukset ja ympäristötavoitteemme ovat linjassa niiden kanssa. Olemme sitoutuneet asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet: sekä lyhyen aikavälin tavoitteet että pitkän aikavälin nettonolla­tavoitteet.

Parantamalla energiatehokkuutta, lisäämällä fossiilittoman energian osuutta, investoimalla vähäpäästöiseen teknologiaan ja edistämällä kiertotaloutta vähennämme päästöjä ja tarjoamme kestäviä ratkaisuja sekä asiakkaillemme että koko yhteiskunnalle. Näin osallistumme aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämisestä luopumiseen. Samalla, kun torjumme ilmastonmuutosta, olemme sitoutuneet myös edistämään luonnon monimuotoisuutta sekä toiminnassamme että arvoketjuissamme.

Myös sidosryhmiemme toiminta vaikuttaa oman toimintamme ympäristövaikutuksiin, minkä vuoksi teemme arvojemme mukaisesti yhteistyötä ja autamme yritysasiakkaitamme saavuttamaan omia päästövähennystavoitteitaan. Ympäristösitoumustemme mukaisesti edellytämme myös arvoketjussamme olevilta kumppaneilta vastuullisia toimia, ja ohjaamme hankintojamme tuotteisiin ja palveluihin, joilla on mahdollisimman vähän ympäristö­vaikutuksia.

Vastuullisuus on keskeinen tekijä päätöksenteossamme. Johtomme on sitoutunut varmistamaan vastuullisen toiminnan ja ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon päätöksenteossa. Koulutamme henkilöstöämme toimimaan ympäristövastuullisesti. Ympäristötavoitteemme ohjaavat päivittäistä toimintaamme ja jokainen meistä vastaa ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta omassa toiminnassaan ja työtehtävissään. Tämä matka kohti kestävämpää tulevaisuutta on yhteinen sekä meille että sidos­ryhmillemme.

Ympäristöjohtamisemme perustuu kansallisiin ja kansainvälisiin ympäristömääräyksiin ja sopimuksiin. Suomessa noudatamme ISO 14001 -standardin vaatimuksia, ja ympäristöjärjestelmämme on standardin ohjeiden mukainen. VR Sverige integroidaan järjestelmäämme vuoden 2024 aikana.

Ympäristöpolitiikkaa noudatetaan kaikissa VR Groupin toiminnoissa.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu