Hallitus

VR-Yhtymä Oy:n hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja ja määritellä heidän palkkauksensa sekä valmistella yhtiökokouksessa ja hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat.

Lisäksi hallitus huolehtii muista osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvista hallintotehtävistä, joita ei ole erikseen pidätetty hallintoneuvostolle tai uskottu toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Kjell Forsén, tekniikan lisensiaatti 

Heikki Allonen, diplomi-insinööri

Pekka Hurtola, finanssineuvos

Roberto Lencioni, oikeustieteiden kandidaatti

Sari Pohjonen, kauppatieteiden maisteri 

Kirsi Sormunen, kauppatieteiden maisteri

Maija Strandberg, kauppatieteiden maisteri