Hallitus

VR-Yhtymä Oy:n hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja ja määritellä heidän palkkauksensa sekä valmistella yhtiökokouksessa ja hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat.

Lisäksi hallitus huolehtii muista osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvista hallintotehtävistä, joita ei ole erikseen pidätetty hallintoneuvostolle tai uskottu toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Hannu Syrjänen, oikeustieteiden kandidaatti, ekonomi

Varapuheenjohtaja Heikki Allonen, diplomi-insinööri

Pekka Hurtola, finanssineuvos

Roberto Lencioni, oikeustieteiden kandidaatti

Tuija Soanjärvi, kauppatieteiden maisteri

Kirsi Sormunen, kauppatieteiden maisteri

Maija Strandberg, kauppatieteiden maisteri