Hallitus

VR-Yhtymän hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus tekee muun muassa merkittävät toimintaperiaatteita, strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat päätökset.

Lisätietoja vuoden 2020 selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Kjell Forsén, tekniikan lisensiaatti 

Heikki Allonen, diplomi-insinööri

Nermin Hairedin, kauppatieteiden maisteri 

Pekka Hurtola, finanssineuvos

Virve Laitinen, diplomi-insinööri, MBA

Roberto Lencioni, oikeustieteiden kandidaatti

Sari Pohjonen, kauppatieteiden maisteri