Trains

Hallitus

VR-Yhtymä Oyj:n hallitus toimii yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. 

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus, muun muassa, tekee merkittävät toimintaperiaatteita, strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat päätökset. Tämän lisäksi hallitus päättää liiketoiminta- ja yrityskaupoista sekä merkittävistä kiinteistökaupoista.

VR-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan sekä muut jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksessa on vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. 

Lisätietoja vuoden 2023 selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Esa Rautalinko, kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2023

Varapuheenjohtaja Sari Pohjonen, kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Nermin Hairedin, kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Markus Holm, kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Pekka Hurtola, finanssineuvos
Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Torborg Chetkovich
Hallituksen jäsen vuodesta 2024


Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Sari Pohjonen ja muita jäseniä ovat Markus Holm ja Torborg Chetkovich.

Henkilöstövaliokunta
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajana toimii Esa Rautalinko ja muita jäseniä ovat Nermin Hairedin ja Pekka Hurtola.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu