Hallitus

VR-Yhtymä Oyj:n hallitus toimii yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. 

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus, muun muassa, tekee merkittävät toimintaperiaatteita, strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat päätökset. Tämän lisäksi hallitus päättää liiketoiminta- ja yrityskaupoista sekä merkittävistä kiinteistökaupoista.

VR-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan sekä muut jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksessa on vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. 

Lisätietoja vuoden 2022 selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Esa Rautalinko, kauppatieteiden maisteri

Varapuheenjohtaja Sari Pohjonen, kauppatieteiden maisteri 

Nermin Hairedin, kauppatieteiden maisteri 

Markus Holm, kauppatieteiden maisteri

Pekka Hurtola, finanssineuvos

Jaakko Kiander, valtiotieteiden tohtori

Turkka Kuusisto, diplomi-insinööri

Virve Laitinen, diplomi-insinööri, MBA


Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Sari Pohjonen ja muita jäseniä ovat Markus Holm, Jaakko Kiander ja Virve Laitinen.

Henkilöstövaliokunta
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajana toimii Esa Rautalinko ja muita jäseniä ovat Nermin Hairedin, Pekka Hurtola ja Turkka Kuusisto.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu