Hallitus

VR-Yhtymän hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus tekee muun muassa merkittävät toimintaperiaatteita, strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat päätökset.

Lisätietoja vuoden 2021 selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Kjell Forsén, tekniikan lisensiaatti 

Nermin Hairedin, kauppatieteiden maisteri 

Markus Holm, kauppatieteiden maisteri

Pekka Hurtola, finanssineuvos

Jaakko Kiander, valtiotieteiden tohtori

Turkka Kuusisto, diplomi-insinööri

Virve Laitinen, diplomi-insinööri, MBA

Sari Pohjonen, kauppatieteiden maisteri 


Tarkastusvaliokunta
Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Sari Pohjosen ja jäseniksi Markus Holmin, Jaakko Kianderin ja Virve Laitisen.

Henkilöstövaliokunta
Hallitus valitsi henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi Kjell Forsénin ja jäseniksi Nermin Hairedinin, Pekka Hurtolan ja Turkka Kuusiston.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu