Helsinki depot

Styrelsen

Styrelsen för VR-Group Abp verkar i enlighet med bolagsordningen, aktiebolagslagen och annan gällande lagstiftning. Styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolaget och att bolagets verksamhet sköts på ett bra sätt. Dessutom ansvarar styrelsen för att bolagets redovisning och finansförvaltningen sköts på ett bra sätt.

För att verställa sina uppgifter fattar styrelsen viktiga beslut om bland annat verksamhetsprinciper, strategi, investeringar, organisation och finansiering. Därutöver beslutar styrelsen om affärs- och företagsförvärv samt om betydande fastighetsförvärv.

VR-Group Abp:s ordinarie bolagsstämma utser årligen en styrelseordförande och övriga medlemmar. Styrelsen ska bland sina medlemmar välja en vice ordförande. Styrelsen ska bestå av minst fyra (4) och högst åtta (8) ordinarie medlemmar.

Mer information om utredningen av förvaltnings- och styrsystemet år 2022 (på engelska).

Styrelsemedlemmar

Ordförande Esa Rautalinko, ekonomie magister
Styrelseledamot sedan 2023

Vice ordförande Sari Pohjonen, ekonomie magister
Styrelseledamot sedan 2019

Nermin Hairedin, ekonomie magister
Styrelseledamot sedan 2020

Markus Holm, ekonomie magister
Styrelseledamot sedan 2022

Pekka Hurtola, finansråd
Styrelseledamot sedan 2018

Jaakko Kiander, doktor i statsvetenskaper
Styrelseledamot sedan 2022

Turkka Kuusisto, diplomingenjör
Styrelseledamot sedan 2022

Virve Laitinen, diplomingenjör, MBA
Styrelseledamot sedan 2020


Revisionsutskottet

Revisionsutskottets ordförande är Sari Pohjonen och övriga ledamöter är Markus Holm, Jaakko Kiander och Virve Laitinen.

Personalutskottet
Personalutskottets ordförande är Esa Rautalinko och övriga ledamöter är Nermin Hairedin, Pekka Hurtola och Turkka Kuusisto.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group