VR:n IC-juna

Johtoryhmä

Johtoryhmä käsittelee VR-konsernin toimintaa koskevia strategisia ja liiketoiminnan kannalta merkittäviä asioita sekä laatii ja seuraa suunnitelmien toteutumista. Lisäksi johtoryhmä käsittelee tärkeimpiä päivittäisiä toimintoja ja operatiivisia kysymyksiä. 

Johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja (pj.), talousjohtaja, kaukoliikennejohtaja, kaupunkiliikennejohtajat, logistiikkajohtaja, henkilöstöjohtaja, VR FleetCaren toimitusjohtaja, viestinnästä, yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja, strategiajohtaja sekä lakiasiainjohtaja. 

Toimitusjohtaja hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan valitsee ja erottaa yhtiön hallitus, joka määrää myös palkkauksen.

Johtoryhmä kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa, ja sen puheenjohtajana toimii VR-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu