VR train

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen diskuterar strategiska och relevanta frågor som rör VR koncernens affärsverksamhet och förbereder och övervakar genomförandet av planerna. Dessutom sköter ledningsgruppen de viktigaste dagliga verksamheterna och operativa frågor.

Ledningsgruppen består av verkställande direktör (ordf.), ekonomidirektör, direktörer för stadstrafik och fjärrtrafik, logistikdirektör, personaldirektör, verkställande direktör för VR FleetCare, direktör för kommunikation, samhällsrelationer och ansvar, strategidirektör och chefsjurist.

Verkställande direktören sköter koncernens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören väljs och avskedas av bolagets styrelse, som också bestämmer lönen.

Ledningsgruppen samlas vanligtvis en gång i månaden, och VR-Group Abp:s verkställande direktör fungerar som ordförande för ledningsgruppen.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group