VR train

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen diskuterar strategiska och relevanta frågor som rör VR koncernens affärsverksamhet och förbereder och övervakar genomförandet av planerna. Dessutom sköter ledningsgruppen de viktigaste dagliga verksamheterna och operativa frågor.

Ledningsgruppen består av verkställande direktör (ordf.), ekonomidirektör, direktörer för stadstrafik och fjärrtrafik, logistikdirektör, personaldirektör, verkställande direktör för VR FleetCare, direktör för kommunikation, samhällsrelationer och ansvar, strategidirektör och chefsjurist.

Verkställande direktören sköter koncernens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören väljs och avskedas av bolagets styrelse, som också bestämmer lönen.

Ledningsgruppen samlas vanligtvis en gång i månaden, och VR-Group Abp:s verkställande direktör fungerar som ordförande för ledningsgruppen.

Elisa Markula

Elisa Markula 

 • EM
 • Verkställande direktör, VR-Group Abp
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2022
 • Har tidigare arbetat som vd för Oriola och vd för Tikkurila och som chef för Pauligkoncernens kaffedivision
Ilkka Anttila

Ilkka Anttila

 • SVP, Strategi, VR Group Abp
Janne Hattula

Janne Hattula

 • Utbildad restonom inom resebranschen
 • Direktör för stadstrafik (Finland) och verkställande direktör för Pohjolan Liikenne, VR-Group Abp
 • Anställd vid VR sedan 2022
 • Har tidigare arbetat som verkställande direktör för Airpro-koncernen. Har även tidigare arbetat vid SAS-koncernen i olika affärsledande befattningar, inklusive som verkställande direktör för Blue1 Oy
Otso Ikonen

Otso Ikonen

 • DI, fil. kand.
 • Underhållschef, VR FleetCare Oy
 • Har jobbat för VR Group sedan 2022
 • Tidigare arbetat för ABB i internationella ledningsbefattningar, som chef för Helsingfors Maskinfabrik och i flera andra ansvarsområden samt som verkställande direktör för Wexon Oy
Eljas Koistinen

Eljas Koistinen

 • Executive MBA, Bachelor of Arts
 • VR Transpoint Director, VR-Group Plc
 • Har arbetat i VR-koncernen sedan 2017 som VR Transpoints försäljnings-, produktions- och handelsdirektör. Har även tidigare arbetat i VR-koncernen 2006–2017 i nyckelroller som chef för logistikkunder och som försäljningschef
 • Har arbetat som försäljningschef på Geodis Wilson Finland Oy och på Lindström Oy som chef för kundrelationshantering. Tidigare erfarenhet även inom Rautaruukki Oyj
Markku Pirskanen

Markku Pirskanen

 • EM
 • Ekonomidirektör (CFO), VR-Group Abp
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2021
 • Arbetat tidigare som direktör ansvarig för Manna & Co ekonomi
Teemu Sipilä

Teemu Sipilä

 • Jur.mag., eMBA
 • Direktör för juridiska ärenden, VR-Group Abp
 • Anställd vid VR sedan 2023. Har även tidigare 2010–2020 arbetat vid VR i olika befattningar: närtrafikchef, tf verkställande direktör för dåvarande VR Track samt direktör för juridiska ärenden
 • Har arbetat som som juridisk direktör vid GlucoModicum Oy, entreprenör och juridisk rådgivare samt har en bakgrund inom bl.a. Fortum och Castrén & Snellman
Kia Haring

Kia Haring

 • FM
 • Direktör för kommunikation, samhällsrelationer och ansvar, VR-Group Abp
 • Anställd vid VR sedan 2023
 • Har tidigare arbetat på Tietoevry i olika ledande befattningar inom kommunikation, marknadsföring och ansvar. Har tidigare även arbetat på Fortum och Wärtsilä
Piia Tyynilä

Piia Tyynilä 

 • Restonom
 • Fjärrtrafikchef, VR-Group Abp, och verkställande direktör, Avecra Oy
 • Har arbetat vid VR och Avecra sedan 2007
 • Tidigare arbetat som VR:s servicedirektör och i olika befattningar vid Avecra. Har en bakgrund med chefsbefattningar inom serviceföretag, bl.a. vid SOK och Picnic Finland Oy
 Johan Oscarsson

Johan Oscarsson

 • Doktorsexamen (hållfasthetslära)
 • Verkställande direktör för VR Sverige AB
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2023
 • Har tidigare arbetat som vd för Strukton Rail AB. Innan dess var han som vd på MTR Tech. Han har också arbetat som vd på Emtrain och Interfleet Technology AB
Melisa Bärholm

Melisa Bärholm

 • Magisterexamen i psykologi
 • Direktör för HR (People & Culture), VR-Group Abp
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2023
 • Tidigare arbetat som HR-direktör på Lujatalo. Tidigare erfarenhet även inom personaladministration hos Tikkurila, Rovio, Suunto, Sako, Posti och Nokia 
VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group