Yhteiset toiminnot 

Yhteiset toiminnot tukevat yhtiön eri yksiköiden menestystä ja tavoitteiden saavuttamista. 

Digital Crew

VR:n IT-yksikkö eli Digital Crew vastaa digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja ylläpidosta yhdessä liiketoimintojen kanssa.  

Hankinta

Hankintayksikkö vastaa yhtiön hankinnoista ja ostoista. Hankinta valitsee yhdessä sisäisten asiakkaiden kanssa tarpeisiin nähden kilpailukykyiset toimittajat ja tuotteet. Hankinta kilpailuttaa, neuvottelee sopimukset, ostaa tuotteita ja palveluita sekä huolehtii toimitusten oikea-aikaisuudesta.

Lakiasiat

Lakiasiainyksikön tehtäviin kuuluvat yhtiön liiketoiminta- ja palveluyksiköiden juridinen tuki ja oikeudellinen edunvalvonta sekä juridisten riskien hallinnan kehittäminen.

People & Culture

People & Culture -yksikkö huolehtii henkilöstöjohtamisen pelisäännöistä, yhteisistä toimintamalleista ja henkilöstöprosessien toimivuudesta. Yksikkö huolehtii muun muassa työsuhdeasioista, rekrytoinnista, palkkauksesta, työkykyasioista sekä työterveyspalveluista.

Strategia ja kehitys

Strategia- ja kehitysyksikkö palvelee yhtiön johtoa ja tukee yksiköitä strategisesti ja taloudellisesti keskeisissä kysymyksissä, kuten strategian muodostamisessa ja toteutuksessa sekä merkittävissä kehityshankkeissa. 

Talous ja rahoitus

Talous- ja rahoitusyksikön muodostavat Business Control, talouden palvelukeskus ja rahoitusyksikkö Treasury. Business Controlin keskeisiä tehtäviä ovat tulosraportointi ja budjetointi, kannattavuuslaskenta, liiketoiminnan tuki sekä talouden kehittämishankkeet. Talouden palvelukeskus tuottaa VR:n liiketoiminnoille ja yhtiöille ulkoisen laskennan palvelut sekä vastaa palveluihin liittyvistä tietojärjestelmistä. Rahoitusyksikkö Treasury vastaa yhtiön maksuliikenteestä, rahoituksesta, sijoituksista ja vakuutuksista. 

Turvallisuus 

Turvallisuusyksikkö vastaa yhtiön turvallisuuden laaja-alaisesta kehittämisestä. Yksikkö kehittää ja koordinoi muun muassa yritysturvallisuutta, rautatieturvallisuutta, työturvallisuutta sekä matkustajien ja toimitilojen turvallisuutta. Lisäksi se varmistaa tietojärjestelmien toiminnan ja tietosuojan. 

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet 

Viestintäyksikkö tukee yhtiön liiketoimintaa niin sisäisen kuin ulkoisen viestinnän keinoin. Viestintä vastaa esimerkiksi mediatiedotteista ja -yhteistyöstä sekä sisäisen viestinnän käytäntöjen ja kanavien kehittämisestä. 

Yhteiskuntasuhteet ja kansainväliset asiat -yksikön vastuulle kuuluvat yhtiön kansallinen, kansainvälinen ja EU-edunvalvonta sekä sidosryhmätoiminta. Lisäksi yhteistyö useiden kansainvälisten rautatiealan järjestöjen, esimerkiksi CER:n ja UIC:n, kanssa on tiivistä. 

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu