Juna kauniissa maisemassa

Miljö

Spårtrafik är i princip det energieffektivaste trafikslaget som orsakar minst utsläpp – och därför har den en avgörande roll för målet att bekämpa klimatförändringen. Genom att öka spårtrafikens popularitet kan vi också öka vårt handavtryck, det vill säga minska utsläppen som orsakas av våra kunder och hela Finland.

Vi på VR Group har arbetat långsiktigt för att minska utsläppen. Vi har till exempel ökat den eldrivna trafiken, tagit i bruk energieffektiva dragfordon och ökat storleken på våra tåg. Trots att vi redan är det grönaste valet vill vi göra ännu mer för miljön. Därför har vi ställt ambitiösa miljömål för 2021–2025 som gäller hela vår koncern.

Trots att vi redan är det grönaste valet vill vi göra ännu mer för miljön.

Vi har fyra miljömål. Vi vill minska de prestationsspecifika utsläppen och energiförbrukningen med 15 procent senast 2025 jämfört med nivån år 2019. Energieffektiviteten mäts med energiförbrukningen per personkilometer inom passagerartrafiken och per tonkilometer inom järnvägslogistiken. Materialeffektiviteten strävar vi att utöka genom att höja koncernens återvinningsgrad till 80 procent och förbinda leveranskedjan till kontinuerlig förbättring av miljöärenden. Kemikaliesäkerhetens mål är att undvika betydande kemikalieläckage både vid transport av farliga ämnen och vid hantering av kemikalier.

Piirretty kuvituskuva: mies ja koira

Miljöansvar

Vi minskar trafikens miljöeffekter och samhällets koldioxidavtryck.

Vårt koldioxidhandavtryck motsvarar de dubbla årliga utsläppen i Vasa

Vårt koldioxidhandavtryck inom passagerar- och godstrafiken är cirka 4,5 gånger större än de energiförbrukningsutsläpp inom trafiken som vi producerar. Detta 527°000 tCO2e handavtryck betyder att Finlands utsläpp tack vare oss har minskat med en mängd som motsvarar två städer i storleken av Vasa.

Miljömål för 2021–2025
Miljömål   Utgångsläge 2019
Minskning av utsläpp Växthusgasutsläppen per prestation minskar med 15 % 0 (jämförelseår)
Ökning av energieffektiviteten Energiförbrukningen per prestation minskar med 15 % 0 (jämförelseår)
Ökning av materialeffektiviteten Återvinningsgraden är 80 %
Betydande leverantörer förbinder sig till kontinuerlig förbättring (nya avtal)
60
Inte tidigare förutsatt
Kemikaliesäkerhet Inga betydande läckage (st.) 0

 

 

Ansvarsrapport för år 2023

Läs mer om VR Groups miljöarbete i ansvarsrapporten för år 2023 (på engelska)

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group