Asentaja

VR FleetCare

Spårtrafikens underhållsföretag VR FleetCare erbjuder sina kunder underhållstjänster för materiel. Tjänsterna omfattar bland annat underhåll av materiel, moderniseringsprojekt, komponenttjänster, livscykelhantering och digitala tjänster. VR FleetCare är dotterbolag till VR Group.

Kunderna är VR Groups olika affärsverksamheter och andra nordiska och baltiska aktörer, såsom Helsingfors stads trafikverk (HST), Helsingforsregionens trafik (HRT),  SJ, AS Eesti Liinirongid (Elron) och Vy Tog AS. Bolaget underhåller sammanlagt fler än 100 olika typer av rullande materiel, bland annat gods- och passagerarvagnar, arbetståg, lok och metro.

Den mångsidiga kompetensen inom spårvägsmateriel bygger på nästan 160 års erfarenhet av underhåll av spårvägsmateriel. Utöver operativt underhåll och moderniseringsprojekt ligger fokus starkt på framtiden och tjänsteutbudet utvecklas ständigt genom användning av teknik och nya data- och analysbaserade lösningar.

Verksamheten styrs av säkerhet, kostnadseffektivitet och kvalitet. Målet är att kundernas materiel ska gå på spåren på ett säkert sätt och så länge som möjligt. Det övergripande underhållet och utvecklingen av den rullande materielen sker i fyra tjänstekategorier. Tjänsterna ModernCare inkluderar arbete relaterat till förlängning av fordonsparkens livscykel, moderniseringar och systemuppgraderingar. De digitala tjänsterna SmartCare används för att utveckla konditionsövervakning och optimering av utrustning och infrastrukturunderhåll. Tjänsterna AssetCare erbjuder hantering och underhåll samt konsultationer som rör materielens livscykel. Förutom materielprojekt underhåller tjänsterna ComponentCare över 2 000 komponentbenämningar och söker lösningar för att förlänga komponentens livslängd. 

VR FleetCare sysselsätter över 1 000 arbetstagare och vår årliga omsättning är ca 200 miljoner euro. Servicenätet består av tio verksamhetsställen runt om i Finland.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group