Vision, strategi och värderingar

Vision, strategi och värderingar 

Vi siktar mot toppen – vi tar kundorientering och effektivitet till helt nya nivåer, vi stärker vår internationella konkurrenskraft och söker aktivt tillväxt.  

Syftet med vår verksamhet är att förflytta människor och gods med hjälp av kundorienterade lösningar – smidigt, säkert och miljövänligt. Vi finns för våra kunder.

Vision

Vår vision är att vara en föregångare och smidig partner inom rörlighet och logistik. Vi går framåt i tätt samarbete med våra företags- och konsumentkunder och formar marknaden i utvecklingens framkant. 

Strategi

Vi strävar mot vår vision med en strategi som bygger på fyra nyckelfaktorer: kundorientering, tillväxt, konkurrenskraft och en välfungerande grund. Kunden är i centrum av vår strategi.

Vi söker aktivt efter att öka antalet passagerare och mängden transporter samt utvecklar nya tillväxtområden inom smidiga reseupplevelser och ännu mer omfattande logistiklösningar. Vi utnyttjar vårt gedigna kunnande och granskar tillfällen relaterade till andra former av spårtrafik och dess underhåll. 

Vi förlitar också på digitaliseringen och nya teknologier när vi söker ny tillväxt och effektivitet samt förbättrar kundupplevelsen.

Vi är redo att förnyas. Vi utvecklar våra verksamhetsmodeller och förvaltar en väl fungerande grund, såsom punktlighet och leveranssäkerhet.

Vi investerar i vardagligt ledarskap och verksamhetskultur eftersom vi anser att en god medarbetarupplevelse även skapar den bästa kundupplevelsen och resultatet. Tillsammans är vi redo att vinna.

Strategiska teman och framgångsfaktorer:

  • Kundorientering
  • Tillväxt
  • Konkurrenskraft
  • Välfungerande grund

Värderingar

All vår verksamhet styrs av fem värderingar: verksamheten utgår från kunden, säkerhet och ansvar, framgång tillsammans, målinriktning och förnyelse.

Värden:

  • Verksamheten utgår från kunden
  • Säkerhet och ansvar
  • Framgång tillsammans
  • Målinriktning
  • Förnyelse