Vision, strategi och värderingar

Vision, strategi och värderingar 

Vi siktar mot toppen – vi tar kundorientering och effektivitet till helt nya nivåer, vi stärker vår internationella konkurrenskraft och söker aktivt tillväxt. Vi tror på att vår framgång också bredare gynnar samhället runt oss.  

Syftet med vår verksamhet är att förflytta människor och gods med hjälp av kundorienterade lösningar – smidigt, säkert och miljövänligt. Vi finns för våra kunder.

Vision

Vi arbetar mot gemensamma mål för världens bästa. Förutom smidig trafik i vardagen och stöd till industrins konkurrenskraft handlar det om att minska trafikutsläppen och bromsa klimatförändringen. I frågan om ansvarsfullhet vill vi också visa vägen för andra.

Strategi

Vi strävar mot vår vision med en strategi som bygger på fyra nyckelfaktorer: kundorientering, tillväxt, konkurrenskraft och en välfungerande grund.

Kunden är i centrum av vår strategi. Vår strategi baserar sig starkt även på ansvarsfullhet, ett tema som omfattar alla våra affärsverksamheter och tillväxtområden.

Vi söker aktivt efter att öka antalet passagerare och mängden transporter samt utvecklar nya tillväxtområden inom smidiga reseupplevelser och ännu mer omfattande logistiklösningar. Vi utnyttjar vårt gedigna kunnande och granskar tillfällen relaterade till andra former av spårtrafik och dess underhåll. 

Vi förlitar också på digitaliseringen och nya teknologier när vi söker ny tillväxt och effektivitet samt förbättrar kundupplevelsen.

Vi är redo att förnyas. Vi utvecklar våra verksamhetsmodeller och förvaltar en väl fungerande grund, såsom punktlighet och leveranssäkerhet.

Vi investerar i vardagligt ledarskap och verksamhetskultur eftersom vi anser att en god medarbetarupplevelse även skapar den bästa kundupplevelsen och resultatet. Tillsammans är vi redo att vinna.

Strategiska teman och framgångsfaktorer:

  • Kundorientering
  • Tillväxt
  • Konkurrenskraft
  • Välfungerande grund

Värderingar

All vår verksamhet styrs av fem värderingar: verksamheten utgår från kunden, säkerhet och ansvar, framgång tillsammans, målinriktning och förnyelse.

Värden:

  • Verksamheten utgår från kunden
  • Säkerhet och ansvar
  • Framgång tillsammans
  • Målinriktning
  • Förnyelse